Lista aktualności Lista aktualności

Program "Praca dla więźniów"

W ramach wzajemnej współpracy w związku z programem „Praca dla więźniów” dyrektor RDLP w Radomiu dr inż. Andrzej Matysiak zaprosił na spotkanie do Nadleśnictwa Kielce służbę więzienną oraz Zakłady Usług Leśnych współpracujące z nadleśnictwami RDLP w Radomiu z woj. świętokrzyskiego. Podobne spotkanie odbyło się także w regionie radomskim w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni-Letnisku Nadleśnictwa Radom.

Porozumienie Lasów Państwowych ze Służbą WięziennąTematem spotkania, które odbyło się 22 września było przedstawienie możliwości zatrudniania przez zakłady usług leśnych osób przebywających w areszcie. Umożliwiłyby to osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych pracy przy pracach związanych z gospodarką leśną. Działania takie to nie tylko resocjalizacja, ale również nabywanie nowych zdolności i doświadczeń, czy po prostu rozwijania wrażliwości na przyrodę.

15 września tego roku, aby podkreślić wolę wspólnego działania Lasy Państwowe i Służba Więzienna zawarły porozumienie, które podpisali szefowie Służby Więziennej (Jacek Kitliński) i Lasów Państwowych (Józef Kubica) w obecności swoich bezpośrednich zwierzchników: Michała Wosia, sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i Edwarda Siarki, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.