Lista aktualności Lista aktualności

Pszczoły wracają do lasu

25 i 26 października w Jedlni słynącej niegdyś z bartniczych tradycji odbyła się konferencja dotycząca działania Pszczoły wracają do lasu w ramach projektu rozwojowego Lasów Państwowych Zdrowa Żywność z Polskich Lasów.

Na konferencję do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego na teren Nadleśnictwa Radom zjechało ponad sto pięćdziesiąt osób, w tym naukowcy, pszczelarze, bartnicy i leśnicy – pasjonaci pszczelarstwa i bartnictwa, a także osoby z instytucji i organizacji, które będą odgrywały rolę przy realizacji projektu.

Konferencja pt. Rola projektu rozwojowego Lasów Państwowych Zdrowa Żywność z Polskich Lasów ukierunkowana na poprawę ekosystemów leśnych jako środowiska bytowania pszczół odbyła się pod Patronatem Honorowym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr. inż. Konrada Tomaszewskiego. Została zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu przy wsparciu nadleśnictw: Radom, Kozienice i Zwoleń oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych.

We wstępnej części uczestnicy obejrzeli przesłanie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr. inż. Konrada Tomaszewskiego skierowane do uczestników spotkania dotyczące projektu rozwojowego Lasów Państwowych Zdrowa Żywność z Polskich Lasów i działania Pszczoły wracają do lasu.

Podczas pierwszej sesji referatowej Pszczelarstwo dzisiaj przedstawione zostały szczegóły projektu rozwojowego oraz zagadnienia związane z pszczelarstwem z punktu widzenia nauki. Dr inż. Krzysztof Lysik z Nadleśnictwa Koszęcin, zastępca kierownika projektu przedstawił zrealizowane i planowane działania w ramach projektu rozwojowego. Następnie dr hab. Bożena Denisow z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie opowiedziała o bazie pożytkowej pszczół, a dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof. Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach o kolekcji roślin miododajnych i znaczeniu roślin pożytkowych w gospodarce pasiecznej. O wybranych elementach gospodarki leśnej i łąkowo-rolnej w kształtowaniu różnorodności biologicznej opowiedział Tomasz Krawczyk, naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami RDLP w Radomiu.

Kolejne dwa wystąpienia dotyczyły pszczelarstwa miejskiego. Uczestnicy obejrzeli film Kamila Baja z Pszczelarium o faktach i mitach miejskiego pszczelarstwa, a o ulach na dachu DGLP i bardzo pozytywnych wynikach analizy biochemicznej miodu opowiedział Piotr Smiatacz, dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, który tą pasieką się zajmuje.

Referaty dotyczyły także możliwości finansowania pszczelarstwa i bartnictwa. Michał Pruś przedstawił możliwości wsparcia dla pszczelarzy ze środków Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, a Michał Obara omówił możliwości finansowania pszczelarstwa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Podczas drugiej sesji referatowej – Bartnictwo. Historia. Dziedzictwo kulturowe Krzysztof Reczek, dyrektor Muzeum Regionalnego w Kozienicach omówił zagadnienia związane z bartnictwem i prawem obelnym w Puszczy Kozienickiej „Królewskiej”, a Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora RDLP w Radomiu ds. gospodarki leśnej opowiedział o dziejach bartnictwa w Puszczy Świętokrzyskiej.

 

W dalszej części leśnicy, którzy zdobyli już wcześniej doświadczenia w działaniach z zakresu bartnictwa podzielili się swoimi spostrzeżeniami. Adam Sieńko z Nadleśnictwa Augustów opowiedział o projekcie Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach, a Andrzej Pazura leśnik – bartnik z Nadleśnictwa Spała przybliżył podstawy hodowli pszczół w barciach.

O przywracaniu dziedzictwa kulturowego, jakim jest bartnictwo opowiedział Piotr Piłasiewicz – założyciel Bractwa Bartnego, skupiający bartników z Puszczy Augustowskiej i innych rejonów Polski oraz Białorusi, współautor wniosku o wpis bartnictwa na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa.

Podczas konferencji miała też miejsce promocja książki Ostatni Bartnicy Europy, których spotkałem autorstwa prof. dr hab. Krzyszfofa Hejke, fotografika i operatora, a przede wszystkim pasjonata bartnictwa. Wiele wrażeń wzbudziła także wystawa profesora o tym samym tytule składająca się ze zdjęć przedstawiających tradycyjne bartnictwo z Kresów i ostatnich bartników odnalezionych przez autora w Polsce.

Podczas drugiego dnia konferencji pracownicy Muzeum Wsi Radomskiej zaprezentowali wystawę sprzętu, narzędzi i rękodzieła związanych z bartnictwem i pszczelarstwem udostępnioną w holu Ośrodka. Następnie Konrad Zaremba z Nadleśnictwa Międzylesie przedstawił dokonania i plany dotyczące bartnictwa na terenie Sudetów.

Podczas części terenowej na terenie Nadleśnictwa Kozienice uczestnicy odwiedzili niedawno udostępniony dla turystów Bartny Kąt z pomnikiem pszczoły w leśnictwie Jaśce – jedyne takie miejsce poświęcone bartnictwu w Puszczy Kozienickiej oraz Kemping dla pszczół przy szkółce leśnej Przejazd. Posadzili także drzewa i krzewy miododajne. O dobrych praktykach dotyczących pszczelarstwa oraz współpracy z pszczelarzami opowiedział Tomasz Sot, nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice oraz pszczelarze ze Stowarzyszenia Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej.

W tym czasie na terenie placu przy Ośrodku odbył się instruktaż dziania barci i kłód bartnych, do którego wytypowano zespoły leśników z zacięciem bartniczym. Pod kierunkiem Piotra Piłasiewicza i innych członków Bractwa Bartnego z powodzeniem kształcili się w niełatwym rzemiośle dziania barci.

Po powrocie z Nadleśnictwa Kozienice uczestnicy konferencji obejrzeli pokaz dziania barci z użyciem pilarek w wykonaniu leśników z Nadleśnictwa Międzylesie, a następnie pokaz wchodzenia na leziwie w wykonaniu Piotra Piłasiewicza z Bractwa Bartnego. Przy okazji wśród leśników ujawniły się prawdziwe bartnicze talenty. Na pewno osoby te będą odgrywały dużą rolę w realizacji projektu rozwojowego.

Konferencja była inspiracją dla wielu osób, wskazano na niej wiele obszarów, w których z powodzeniem można wspólnie realizować działania na rzecz powrotu pszczół do lasu, propagowania pszczelarstwa i bartnictwa w lasach, a także miodu z polskich lasów. Zakończyła się sformułowaniem wniosków, które zostaną przedstawione Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych.