Lista aktualności Lista aktualności

Rada LKP o badaniach w Puszczy Kozienickiej

7 lipca w Jedlni-Letnisku odbyło się spotkanie Rady Naukowo-Społecznej LKP Puszcza Kozienicka. Tematem przewodnim były badania naukowe, w szczególności realizacja tematu dotyczącego turystyki przez wiedeński Universität für Bodenkultur (BOKU).

W części kameralnej spotkania na terenie Leśnego Ośrodka Edukacyjnego w Jedlni-Letnisku Anna Pikus, naczelniczka Wydziału Edukacji i Udostępniania Lasu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przedstawiła aktualne zagadnienia i podsumowała osiągnięcia dotyczące funkcjonowania leśnych kompleksów promocyjnych wraz z najciekawszymi przykładami oraz omówiła wyniki badań ankietowych w LKP na temat funkcjonowania i możliwych kierunków rozwoju tych obszarów funkcjonalnych.

Dyrektor RDLP w Radomiu Andrzej Matysiak nawiązał do spotkania wyjazdowego trzech rad naukowo-społecznych LKP: Puszcza Kozienicka, Puszcza Świętokrzyska oraz Bory Tucholskie na terenie RDLP w Toruniu, które było istotnym wydarzeniem, wyjątkowym w skali kraju, umożliwiającym wymianę doświadczeń. Podkreślił także zmianę punktu ciężkości funkcjonowania LKP-ów z edukacji przyrodniczo-leśnej w kierunku badawczym.

Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Radomiu w szerokim zakresie omówił dotychczasowe badania realizowane w LKP Puszcza Kozienicka z podziałem na tematykę. Duże znaczenie dla ilości badań miały inicjatywy Kozienickiego Parku Krajobrazowego, Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego oraz prace, które były wynikiem dokształcania pracowników Lasów Państwowych. Wskazał na potrzebę prowadzenia badań o charakterze monitoringu.

Następnie Tomasz Sot, nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice omówił zagadnienia realizacji tematu badawczego pt. „Opracowanie mierników i narzędzi pomiaru efektywności wykorzystania obiektów turystycznych w Lasach Państwowych" przez wiedeński Universität für Bodenkultur (BOKU). Zauważył, że ponad 20-letnie doświadczenia funkcjonowania LKP wskazują na akceptację przez społeczeństwo działań leśników w zakresie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej. Powiedział, że wyniki badań pozwolą rozumieć i mierzyć potrzeby społeczne oraz tworzyć bazę informacji na temat ruchu turystycznego na terenie Puszczy. Jest to szczególnie istotne w przypadku ścieżki dydaktycznej „Królewskie Źródła", która jest miejscem kluczowym dla ruchu turystycznego w Puszczy Kozienickiej.

Wydawnictwa LKP „Puszcza Kozienicka" omówiła Edyta Nowicka, kierownik Zespołu ds. Promocji i Mediów RDLP w Radomiu wskazując na potrzebę opracowania koncepcji nowego wydawnictwa zgodnego z potrzebami społecznymi w formie tradycyjnej, ale także mobilnej.

W części terenowej na terenie Nadleśnictwa Radom na ścieżce edukacyjnej „Jedlnia" Jacek Karaśkiewicz, nadleśniczy Nadleśnictwa Radom zaprezentował miejsce badań i wstępne wyniki na jednym z punktów pomiarowych.