Lista aktualności Lista aktualności

Radomskie Święto Lasu

23 kwietnia radomski Las Kapturski zasiliło nowe pokolenie drzew. Leśnicy i zaproszeni przez nich goście posadzili je wspólnie, by uczcić Ogólnopolskie Święto Lasu, organizowane po raz kolejny pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Spotkaniu towarzyszyła doskonała atmosfera i słoneczna pogoda. Po uroczystej inauguracji Święta Lasu, goście zaproszeni przez Dyrektora RDLP w Radomiu – Tomasza Sota i Nadleśniczego Nadleśnictwa Radom – Jerzego Jacka Karaśkiewicza, wspólnie ruszyli do pracy. Byli wśród nich m.in.: parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, mediów, instytucji współpracujących z Lasami Państwowymi, dzieci i młodzież z zaprzyjaźnionych szkół oraz harcerze. Szczególnie cieszyła obecność młodych przyjaciół lasu – na zaproszenie radomskich leśników przybyli wraz z opiekunami i nauczycielami: uczniowie z PSP w Janiszewie, Klub Młodych Ekologów z PSP nr 24 w Radomiu, młodzież z radomskiego Stowarzyszenia Centrum Młodzieży ARKA oraz harcerze ze Szczepu im. Orląt Lwowskich Radom-Firlej.
 
Tuż przed rozpoczęciem sadzenia, Nadleśniczy Nadleśnictwa Radom poinstruował wszystkich, jak we właściwy sposób sadzić drzewka. Po krótkim szkoleniu, nastąpił podział na kilkuosobowe zespoły. Każda drużyna została wyposażona w szpadel i sadzonki. Nad sadzeniem czuwali pracownicy Nadleśnictwa Radom.
 
Gdy wszystkie zespoły ukończyły pracę, przyszedł moment na odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Plansza umieszczona tuż przy odnowionej powierzchni, będzie przypominać wszystkim o wyjątkowych okolicznościach, w jakich ten las powstał. Pamiątką będzie również wspólne zdjęcie, wykonane na wzór fotografii z roku 1936, przedstawiającej obchody Święta Lasu w nieistniejącym już Nadleśnictwie Stachów.
 
 
Na terenie ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej, położonej przy siedzibie Nadleśnictwa Radom, na wszystkich czekał poczęstunek i ciekawe atrakcje: występ Zespołu Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu, wystawa pt. „Historia leśnictwa radomsko-kieleckiego", stworzona z okazji przypadającego w tym roku 135-lecia RDLP w Radomiu oraz leśne gry i zabawy z upominkami.
 
Tegoroczne obchody Święta Lasu wpisały się w realizowaną w 2015 roku przez Lasy Państwowe kampanię „Lasy Państwowe. Zapraszamy", promującą funkcje gospodarcze, społeczne i ekologiczne lasów, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z nich płynących oraz aktywnego wypoczynku na terenach leśnych.
 
***
 
Ogólnopolskie Święto Lasu zostało zorganizowane po raz pierwszy w 1933 roku przez Zarząd Główny Związku Zawodowego Leśników i Redakcję „Ech Leśnych", pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego, celem zaangażowania społeczeństwa w ochronę polskich lasów. Co roku gromadziło ono miłośników lasu na centralnych i regionalnych obchodach połączonych z sadzeniem lasu i zajęciami edukacyjnymi. Od 2013 roku, wzorem lat przedwojennych, Święto Lasu obejmuje honorowym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.