Lista aktualności Lista aktualności

Rajd Rowerowy z pszczołą w tle

23 sierpnia teren Nadleśnictwa Kozienice stał się miejscem, gdzie po raz trzeci spotkali się miłośnicy pszczelarstwa i bartnictwa oraz leśnych aktywności i przyrody. W tym roku Pionkowski Dzień Pszczoły ze względu na pandemię miał formę rajdu rowerowego.

Pionkowski Dzień Pszczoły został zorganizowany w myśl działania Pszczoły wracają do lasu w ramach zakończonego już projektu rozwojowego Lasów Państwowych oraz w nawiązaniu do Wielkiego Dnia Pszczół, obchodzonego 8 sierpnia. Impreza do tej pory miała charakter plenerowy – w ramach obchodów odbywały się rajdy piesze i rowerowe do miejsca zwanego Bartnym Kątem, utworzonego przez leśników. Jednak ze względu na zagrożenie epidemiczne w tym roku zmieniona została formuła obchodów – wydarzenie przybrało formułę rajdu rowerowego.

Trasa rajdu miała długość ok. 30 km. Na starcie każdy uczestnik otrzymał koszulkę, odblask do roweru oraz maseczkę. Przewodnikami po trasie byli pracownicy nadleśnictwa oraz członkowie Pionkowskiego Towarzystwa Rowerowego.

Pierwszy przystanek tematyczny miał miejsce na polanie piknikowej „Królewskie Źródła”, gdzie Tomasz Sot, nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice przedstawił uczestnikom rajdu zagadnienia związane z udostępnianiem terenów leśnych dla turystyki i rekreacji. Kolejnym punktem był Leśny Przystanek Historia IPN-ZHR, gdzie Lidia Wierzbicka, instruktorka ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej oraz prof. Marek Wierzbicki z delegatury w Radomiu lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej omówili działalność izby historycznej. W dalszym ciągu trasa wiodła poprzez malowniczą wieś Augustów do rezerwatu przyrody Zagożdżon, gdzie Artur Mazur, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Kozienice przedstawił problematykę ochrony przyrody, a także inne zagadnienia ważne z punktu widzenia gospodarki leśnej, w tym: program rozwojowy Leśne Gospodarstwa Węglowe. W tym miejscu do uczestników rajdu dołączyła grupa mieszkańców wsi Marianów zrzeszona przy Kole Gospodyń „Marianianki”, którzy przygotowali niespodziankę – regionalny poczęstunek.

Kolejnym przystankiem była szkółka leśna „Przejazd”, gdzie na uczestników czekało przygotowane ognisko. Następnie uczestnicy rajdu udali się do Leśnej Barci, gdzie Piotr Smolarczyk, prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej przedstawił historię bartnictwa i pszczelarstwa na terenach leśnych Puszczy Kozienickiej, a następnie przeprowadził konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Kolejnym miejscem było uroczysko „Bartny Kąt”, gdzie złożono wiązankę i zapalono znicze przy tablicy upamiętniającej ks. Józefa Gackiego (proboszcza parafii Jedlnia, regionalisty, historyka i patrioty biorącego udział w powstaniu styczniowym). W miejscu tym dla uczestników rajdu przewidziano okolicznościowe publikacje: mapę turystyczną Nadleśnictwa Kozienice oraz broszurki dotyczące pszczelarstwa, a także miód. Tuż obok rzeźby pszczoły w „Bartnym Kącie” organizatorzy podziękowali uczestnikom i podsumowali niedzielny rajd. Ostatnim punktem rajdu był krzyż na Załamanku w miejscu pamięci narodowej, który został wykonany przez Nadleśnictwo Kozienice w rocznicę Bitwy Warszawskiej i 140-lecia utworzenia RDLP w Radomiu, skąd uczestnicy rajdu udali się w drogę powrotną do siedziby nadleśnictwa.

Organizatorzy zadbali o zabezpieczenie medyczne, którym zajęli się uczestniczący w rajdzie harcerze ZHR Pionki. Ponadto na każdym postoju dostępne były środki dezynfekcyjne oraz woda do picia.

Organizatorami byli Stowarzyszenie Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej, Urząd Miasta Pionki, Urząd Gminy Pionki, Centrum Aktywności Lokalnej, Miejski Dom Kultury w Pionkach, Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Pionkowskie Towarzystwo Rowerowe, Koło Gospodyń „Marianianki” z Marianowa i Nadleśnictwo Kozienice. Patronami medialnymi było Radio Plus Radom i Kurier Pionkowski.

Bartny Kąt to miejsce, które leśnicy utworzyli kierując się potrzebą przywrócenia pamięci o bartnictwie – jednej z najstarszych form użytkowania Puszczy Kozienickiej. To doskonałe miejsce dla turystów z infrastrukturą turystyczną. Dzień Pszczoły w Bartnym Kącie jako wspólna inicjatywa leśników, pszczelarzy i samorządowców oraz innych lokalnych środowisk, która spotkała się w co roku z dużym zainteresowaniem społeczeństwa.