Lista aktualności Lista aktualności

RAJD ŚLADAMI DAWNYCH LEŚNICZÓWEK I GAJÓWEK w Nadleśnictwie Przysucha - relacja

„Śladami dawnych leśniczówek i gajówek” – pod takim hasłem odbył się 21 października br. historyczny rajd, zorganizowany przez Nadleśnictwo Przysucha. Jego uczestnicy przejechali trasę kilkudziesięciu kilometrów, poznając historię przysuskich lasów, a także wybranych wydarzeń z okresu II wojny światowej. Na trasie przejazdu znalazły się m.in. miejsca po dawnych, obecnie nieistniejących już leśniczówkach i gajówkach. Wśród przewodników byli: Przemysław Kusiak — Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Przysucha oraz Stanisław Faber Przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Przysucha.

Rajd zakończył się w miejscu dawnej Leśniczówki „Huta”, uroczystym poświęceniem pamiątkowego krzyża. Ponadto uczestnicy przejazdu uczcili pamięć poległych żołnierzy w kampanii wrześniowej, żołnierzy AK oraz partyzantki niepodległościowej walczących na tutejszej ziemi, składając kwiaty i znicze pod wybranymi pomnikami i tablicami.

Wśród atrakcji historycznych na trasie ponad 20-kilometrowego Rajdu znalazły się m.in. Leśniczówka „Rawicz”, Gajówka ,,Posada”, Gajówka ,,Piecyki”, Gajówka ,,Puszcza”.

W trakcie rajdu można było zapoznać się z mapami oraz zdjęciami ilustrującymi odwiedzane miejsca, gdzie zachowały się ślady po nieistniejących już budynkach mieszkalnych i gospodarczych dawnych leśnych osad, a także posłuchać osobistych wspomnień uczestników spotkania.
Zakończeniem rajdu był wspólny posiłek przy ognisku, na pobliskiej polanie, w pięknej, polskiej jesiennej scenerii.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zachęcamy do wędrówek po licznych, ciekawych zakątkach Nadleśnictwa Przysucha.