Lista aktualności Lista aktualności

Regionalny wymiar współpracy Lasów Państwowych i Służby Więziennej

2 grudnia w Radomiu zostały podpisane porozumienia o współpracy pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie, a regionalnymi dyrekcjami Lasów Państwowych w Radomiu i w Warszawie. To kolejny krok w stronę współpracy, która ma wymiar nie tylko wprost związany z zatrudnieniem przy pracach leśnych, ale też z readaptacją skazanych poprzez pracę i działania o charakterze akcji edukacyjnych na rzecz przyrody. Współpraca Służby Więziennej z Lasami Państwowymi to kolejny krok do zwiększenia efektywności programu „Praca dla więźniów”, który jest realizowany od 2016 roku.

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie RDLP w Radomiu uczestniczyli ze strony Służby Więziennej: płk Zbigniew Brzostek, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, ppłk. Adam Piórkowski, dyrektor Aresztu Śledczego w Grójcu, płk Radosław Kryza, dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu, kpt. Robert Wilczyński, dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach. Ze strony Lasów Państwowych obecni byli dr inż. Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu wraz z zastępcą Markiem Szarym, Marek Roman, dyrektor RDLP w Warszawie, Jerzy Jacek Karaśkiewicz, nadleśniczy Nadleśnictwa Radom, dr inż. Sławomir Okoń, nadleśniczy Nadleśnictwa Zwoleń, Stanisław Gałązkiewicz, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Dobieszyn oraz Daria Wójcik, specjalista ds. zamówień publicznych RDLP w Radomiu.

Więcej o współpracy Porozumienia podpisali płk Zbigniew Brzostek, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, dr inż. Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu oraz Marek Roman, dyrektor RDLP w Warszawie. Mają one regionalny wymiar i umożliwią jeszcze szerszą współpracę w zasięgu działania Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, RDLP w Radomiu i RDLP w Warszawie. Współpraca jest również realizowana lokalnie, już prowadzone są wspólne działania przez Nadleśnictwo Radom i Areszt Śledczy w Radomiu oraz Nadleśnictwo Dobieszyn i Areszt Śledczy w Grójcu, planowana jest współpraca Nadleśnictwa Zwoleń i Zakładu Karnego w Żytkowicach. Dotychczasowe przedsięwzięcia miały charakter działań społecznych na rzecz przyrody, skazani  wykonywali budki lęgowe dla ptaków, czy urządzenia do dokarmiania zwierzyny, planowana jest współpraca w zakresie wykonywania skrzynek dla nietoperzy, budek dla popielicowatych, czy elementów infrastruktury turystycznej. Głównym założeniem jest jednak praca przy zadaniach z zakresu gospodarki leśnej, dzięki współpracy zakłady usług leśnych wykonujące prace dla nadleśnictw z zakresu gospodarki leśnej mogą zyskać odpowiednio przygotowanych do pracy osadzonych.

Współpraca pomiędzy Lasami Państwowymi, a Służbą Więzienną zyskała w tym roku nowy wymiar przez podpisanie Porozumienia pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej, a Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w dn. 15.09.2021 r. Wówczas strony porozumienia wyraziły wolę współpracy w zakresie zatrudniania osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w jednostkach organizacyjnych LP, przy pracach związanych z gospodarką leśną, które wykonują dla LP zakłady usług leśnych. W szczególności współpraca dotyczy zatrudniania skazanych, ale ma ogromne znaczenie dotyczące ich readaptacji poprzez pracę.