Lista aktualności Lista aktualności

Rośliny chronione rozpoznane

16 czerwca Nadleśnictwo Dobieszyn gościło dr Jarosława Sieradzkiego z Uniwersytetu Łódzkiego, który poprowadził szkolenie z rozpoznawania gatunków roślin chronionych i rzadkich, występujących na terenie środkowej Polski.

W spotkaniu udział wzięli pracownicy pionu technicznego biura nadleśnictwa z nadleśniczym, inżynierowie nadzoru, leśniczowie oraz przedstawiciele RDLP w Radomiu, którzy wysłuchali wykładu z zakresu ochrony przyrody i ochrony gatunkowej roślin. Dr Sieradzki przybliżył historię prawnej ochrony przyrody w Polsce, która miała swój początek już w XV w. Wówczas to król Władysław Jagiełło w Statucie Warckim z 1423 r. wprowadził zakaz wyrębu cisa. Pierwsza ustawa o ochronie przyrody została uchwalona w 1934 r., a kolejna w 1949 r. Aktualnie obowiązuje ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. Prowadzący szkolenie omówił zarówno akty prawne międzynarodowe, jak i polskie, zwracając szczególną uwagę na Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 października 2014 r. dotyczące ochrony gatunkowej roślin.

Druga część wykładu została poświęcona na omówienie wybranych gatunków roślin runa leśnego objętych ochroną prawną. Opis gatunków roślin był uzupełniony informacjami o zbiorowiskach roślinnych, w których dany gatunek występuje lub mógłby potencjalnie występować.

Na koniec dr Sieradzki zachęcił leśników do podejmowania prób identyfikacji omówionych gatunków roślin chronionych na terenie swoich leśnictw, w celu praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.