Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie nowej rady Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka”

29 czerwca w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni-Letnisku odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Kozienicka".

Na spotkaniu wręczone zostały powołania do rady na lata 2018-2022, odbyły się też wybory prezydium. Przewodniczący dr inż. Marek Krzemiński podsumował działania poprzedniej rady, a Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora RDLP nakreślił plany związane z przyszłą działalnością rady.

Członkowie rady, pracownicy biura RDLP i nadleśniczowie z terenu Puszczy Kozienickiej wysłuchali wystąpienia o problemach związanych z ochroną lasu na tym terenie, w szczególności dotyczących kornika ostrozębnego i chrabąszczy. Zagadnienia te przedstawił Piotr Lasota z Zespołu Ochrony Lasu. Kornik ostrozębny to nowy problem w ochronie lasu drzewostanów sosnowych, związany prawdopodobnie z suszą oraz obniżeniem wód gruntowych, którego występowanie się nasila, a leśnicy prowadzą intensywne działania związane z wycinaniem drzew zasiedlonych i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się tego gatunku. Odnośnie chrabąszczy problem gradacji jest już wieloletni, ale w przyszłym roku nastąpi rójka szczepu głównego i związane z tym działania ograniczania populacji chrabąszczy.

O projekcie dotyczącym nietoperzy na terenie Puszczy Kozienickiej i Puszczy Stromieckiej opowiedzieli Cezary Iwańczuk z Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego i Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz Błażej Wojtowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy. Projekt związany z ochroną nietoperzy będzie wkrótce realizowany wspólnie z leśnikami. W planach jest wywieszenie schronów - specjalnych skrzynek dla nietoperzy, inwentaryzacja występowania poszczególnych gatunków, wyszukiwanie nowych kolonii lęgowych i zabezpieczenie obecnie znanych, monitoring, a w efekcie rozpoznanie potrzeb w zakresie ochrony. Planowane są też szkolenia.

W czasie dyskusji uczestnicy podkreślili pozytywne efekty terenowych spotkań rady, podczas których bardzo cenna jest wymiana doświadczeń z innym leśnymi kompleksami promocyjnymi. Piotr Kacprzak zapowiedział tematykę przyszłych spotkań rady. W planie jest rada w Nadleśnictwie Kozienice, w związku z procesem powstawania nowego planu urządzenia lasu oraz problemami z kornikiem ostrozębnym, a także potrzebą zapoznania członków rady z zagadnieniem bartnictwa. Następnie kolejna rada planowana jest w Nadleśnictwie Zwoleń, w którym spotkanie będzie dotyczyło wykorzystania w leśnictwie nowych technologii.

Miłym akcentem spotkania rady był imieninowy tort i kwiaty dla zastępcy dyrektora RDLP w Radomiu Piotra Kacprzaka.