Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie z lokalnymi samorządami

W Nadleśnictwie Kozienice w dniach 27 i 28 października odbyły się spotkania warsztatowe z radnymi Rady Miejskiej w  Kozienicach oraz Rady Miasta Pionki dotyczące gospodarki leśnej.

27 października na terenie leśnictw Chinów, Stanisławice i Augustów członkowie Rady Miasta i Gminy Kozienice mieli możliwość zapoznania się i lustracji terenowej różnorakich zagadnień gospodarki leśnej, w tym w szczególności z: tematyką hodowli lasu – przebudowy drzewostanów i zasadami rozproszenia ryzyka hodowlanego, odnowień i wymiany pokoleniowej lasu, w tym ogólnymi zarysami stosowanych w tym zakresie rodzajami cięć odnowieniowych (rębni), zagadnieniami ochrony p.poż. i ochrony lasu, w tym problematyką zwalczania kornika ostrozębnego i jemioły, cyklem sporządzania planów pozyskania drewna, procedurami związanymi z jego sprzedażą, zrywką i wywozem, w tym pokazy pracy maszyn wielooperacyjnych, zagrożeniami dla lasów i gospodarki leśnej związanymi z postępującymi zmianami klimatycznymi i metodami łagodzenia ich skutków, aspektami ochrony przyrody w gospodarce leśnej oraz udostępniania terenów leśnych dla turystyki i rekreacji. Oprócz radnych Rady Miasta Kozienice w spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski wraz ze swoimi Zastępcami, Starosta Powiatu Kozienickiego Krzysztof Wolski, Przewodniczący Rady Rafał Sucherman, Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska, Komendant Powiatowy Policji Sławomir Rek oraz Zastępca Komendanta PSP w Kozienicach Paweł Kowalski.

28 października na terenie leśnictw Podgóry i Przejazd analogiczna tematyka była przedstawiona dla Przewodniczącego Rady Miasta Wojciecha Maślanka oraz członków Rady Miasta Pionki. Wszystkie zagadnienia poruszane na poszczególnych punktach tematycznych cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników i były na bieżąco dyskutowane. Podkreślono również chęć kontynuacji podobnych spotkań w kolejnych latach.

Dziękujemy wszystkim wymienionym samorządowcom za udział w spotkaniach, konstruktywne dyskusje i możliwość przekazania odpowiedzi na nurtujące Radnych pytania związane z realizowaną gospodarką leśną.