Lista aktualności Lista aktualności

Święto Lasu w Lesie Kapturskim

Trzysta osób – dzieci i młodzież z radomskich szkół, harcerze, podopieczni stowarzyszenia Arka oraz przyjaciele leśników z różnych instytucji i organizacji podczas czwartej edycji Święta Lasu posadzili dwa tysiące dębów i lip w Lesie Kapturskim na terenie Nadleśnictwa Radom.

21 kwietnia przed siedzibę nadleśnictwa przybyli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiszewie oraz z Klubu Młodych Ekologów działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 w Radomiu, harcerze ze Szczepu im. Orląt Lwowskich Radom-Firlej oraz młodzież i wolontariusze ze Stowarzyszenia Centrum Młodzieży Arka wraz z nauczycielami. W wydarzeniu udział wzięli także kapelani leśników, parlamentarzyści, samorządowcy, szefowie służb mundurowych, przedstawiciele współpracujących z leśnikami instytucji i organizacji oraz mediów.

Gości powitali dyrektor RDLP w Radomiu Andrzej Matysiak oraz nadleśniczy Jacek Karaśkiewicz. Uczestnikom Święta został odczytany list Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego z życzeniami udanych obchodów Święta Lasu. Dyrektor wyraził przekonanie, że udział w uroczystości gości reprezentujących współpracujące instytucje i miejscowe społeczeństwo pozwoli na wspólną dyskusję o sukcesach i problemach współczesnego leśnictwa.

Następnie dyrektor RDLP w Radomiu Andrzej Matysiak przypomniał cele Święta ustalone w 1933 roku:

  1. Budzenie i szerzenie wśród społeczeństwa a szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej kultu dla lasu i drzew w ogólności;
  2. Uświadamianie szerokich mas ludności, a zwłaszcza młodzieży szkolnej o niespożytych wartościach lasu dla dobra ogółu i znaczenia lasu dla kultury duchowej, fizycznej i materialnej;
  3. Pouczanie ogółu obywateli o konieczności szanowania chronienia i opiekowania się drzewami i lasami;
  4. Zachęcenie do obsadzania dróg, osiedli, zalesiania nieużytków i pielęgnowania wszelkich nowopowstających zadrzewień.

W imieniu parlamentarzystów wystąpił Wojciech Skurkiewicz, Poseł na Sejm RP, który uczestniczył we wszystkich edycjach Święta Lasu. Podkreślił szczególną rolę młodzieży w przedsięwzięciu wspólnego sadzenia drzew.

Po części oficjalnej nadleśniczy przeprowadził szczegółowy instruktaż sadzenia drzew, po którym uczestnicy udali się do pobliskiego lasu.

Sadzenie zostało upamiętnione głazem z okolicznościowym napisem. Jego odsłonięcia dokonali: dyrektor Andrzej Matysiak wraz z 92-letnim emerytowanym leśnikiem Tadeuszem Fabisiewiczem – przewodniczącym Koła Leśników Kombatantów i 3-letnim synem leśniczego Bartłomieja Szymanka – Piotrusiem. Głaz znajduje się w charakterystycznym miejscu – pod 200-letnim dębem, pomnikiem przyrody. W duchu leśnej tradycji przy kamieniu miała miejsce modlitwa błogosławieństwa poprowadzona przez kapelana leśników, ks. Stanisława Wlazło.

Zobacz wystawę "Święto Lasu - dawniej i dziś"

Sadzenie drzew w Lesie Kapturskim wpisało się w obchodzony 22 kwietnia Dzień Ziemi oraz projekt „100 milionów drzew do 2017 roku" realizowany przez Lasy Państwowe na zaproszenie Ministerstwa Środowiska wraz z organizacją ENO Programme Association z Finlandii.

Po sadzeniu lasu uczestnicy wysłuchali koncertu muzyki myśliwskiej w wykonaniu Zespołu Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu oraz obejrzeli okolicznościową wystawę „Święto Lasu – dawniej i dziś".

*****
Radomscy leśnicy przez organizację wspólnego ze społeczeństwem sadzenia drzew nawiązują do Święta Lasu wywodzącego się z okresu międzywojennego. Po raz pierwszy zostało ono zainicjowane przez leśników w 1933 roku w celu zaangażowania społeczeństwa w ochronę lasów. Dziś leśnicy w całej Polsce pod koniec kwietnia wracają do tradycji tego święta – w regionie radomskim od 4 lat sadzą drzewa w Lesie Kapturskim wspólnie z przyjaciółmi.