Lista aktualności Lista aktualności

Szkodnictwo w świętokrzyskich lasach

O zwalczaniu szkodnictwa leśnego i jego efektach w lasach Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska” rozmawiali leśnicy i służby mundurowe.


Na spotkaniu pod tytułem „Efekt przeciwdziałania szkodnictwu leśnemu w LKP Puszcza Świętokrzyska w 2013 r.", które odbyło się 11 kwietnia na terenie Nadleśnictwa Skarżysko podkreślono bardzo dobrą współpracę z policją, prokuraturą i innymi organami w wykonywaniu zadań z zakresu zwalczania szkodnictwa leśnego. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele prokuratur, policji, sądów, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Łowieckiej oraz nadleśniczowie i komendanci posterunków straży leśnej z terenu obejmującego nadleśnictwa: Daleszyce, Kielce, Łagów, Skarżysko, Suchedniów i Zagnańsk, wchodzących w skład LKP Puszcza Świętokrzyska.

Naradę otworzył Zbigniew Dąbrowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Skarżysko, który omówił główne zadania i cele gospodarki leśnej w LKP Puszcza Świętokrzyska. Michał Farys – zastępca nadleśniczego przedstawił zebranym prezentację o Nadleśnictwie Skarżysko i LKP Puszcza Świętokrzyska. Tadeusz Ruciński – komendant posterunku straży leśnej w Nadleśnictwie Skarżysko przeanalizował kradzieże drewna na terenie lasów świętokrzyskich oraz omówił tematy związane z kłusownictwem, kradzieżami, niszczeniem mienia i postępowaniem mandatowym. O stanie szkodnictwa leśnego w skali RDLP w Radomiu oraz efektywności jego zwalczania w roku 2013 mówił Adam Jamka – główny specjalista RDLP w Radomiu. Następnie zaprezentowano film pt. „Las nie obroni się sam", który spotkał się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli policji, prokuratur, sądów i innych zaproszonych gości.

Na naradzie poruszono także temat monitoringu elektronicznego, jako jednego ze sposobów przeciwdziałania zagrożeniom występującym w nadleśnictwach. W dyskusji kończącej spotkanie poruszono szereg tematów związanych ze stanem i zwalczaniem szkodnictwa leśnego oraz zaproponowano metody jego przeciwdziałania.