Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie z hodowli dębów

Hodowla dębów nie jest sztuką prostą, jednak w przypadku odpowiedniego zaangażowania, popartego wiedzą oraz odrobiną doświadczenia, daje wymierne i satysfakcjonujące efekty.

Celem szkolenia, które odbyło się 27 i 28 września w Nadleśnictwie Dobieszyn, było przypomnienie podstawowej wiedzy o dębach, w tym sposobach odnowienia oraz zasadach pielęgnowania upraw, młodników i starszych drzewostanów tego gatunku. Podczas zajęć terenowych zastępcy nadleśniczych i inżynierowie nadzoru, ze wszystkich jednostek RDLP w Radomiu, zapoznali się z ciekawymi doświadczeniami gospodarzy dotyczącymi hodowli dębów, w warunkach żyznych lasowych siedlisk. Przy okazji uczestnicy dyskutowali o problemach, z którymi spotykają się we własnych jednostkach, żywo wymieniając doświadczenia. W ramach szkolenia nie zapomniano o podbudowie teoretycznej, wspominając dorobek wielkich hodowców lasu, nieżyjących już profesorów Eugeniusza Ilmurzyńskiego i  Stanisława Szymańskiego. Przytoczono także najnowsze opracowanie poświęcone hodowli dębów prof. Tadeusza Andrzejczyka z warszawskiej SGGW. Ciekawe i praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia dębin przekazał emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn Jan Chryzostom Czachowski. Inicjator i prowadzący szkolenie - zastępca dyrektora RDLP Radom ds. gospodarki leśnej Piotr Kacprzak, już zapowiedział kolejne terenowe spotkanie, tym razem poświęcone jodle.