Lista aktualności Lista aktualności

Szlak rowerowy na Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

5 października na terenie Nadleśnictwa Kozienice w leśnictwie Maciejowice odbyła się konferencja prasowa zorganizowana dla lokalnych mediów w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, w której udział wzięli burmistrz Gminy Kozienice i nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice.

Okazją do zorganizowania konferencji była prezentacja zakończenia budowy I etapu nowego szlaku rowerowego, powstającego dzięki współpracy Gminy Kozienice i Nadleśnictwa Kozienice na mocy Listu Intencyjnego z dnia 11 września 2020 roku w sprawie współdziałania w zakresie promocji turystyki rowerowej oraz rekreacji na terenach leśnych.

Nadleśniczy Tomasz Sot w swojej wypowiedzi podkreślił walory turystyczne Puszczy Kozienickiej, a także podziękował za współpracę Panu Burmistrzami wraz z lokalnym samorządem w zakresie udostępniania terenów leśnych dla turystyki i rekreacji. Przedstawił także rangę nowo budowanego szlaku turystycznego dla bezpieczeństwa rowerzystów.

Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski przedstawił znaczenie terenów leśnych Puszczy Kozienickiej dla edukacji ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej mieszkańców oraz gospodarki i roli rozwoju turystyki w tym zakresie. Podkreślił także zadowolenie z dobrej współpracy z Nadleśnictwem Kozienice i przedstawił wstępny terminarz zakończenia bieżącej budowy i nakreślił wstępne perspektywy dalszych działań.

Wyżej opisane inicjatywy w całej rozciągłości wpisują się w ideologię zrównoważonego rozwoju, ładu społecznego w tym: zdrowia publicznego, edukacji i bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie warunków do uprawiania turystyki i rekreacji na terenach leśnych.