Lista aktualności Lista aktualności

Testowanie leśnych potomstw

W Nadleśnictwie Barycz właśnie odbywa się zakładanie szczególnej uprawy w ramach programu badawczego. Na powierzchni ok. 1,5 ha swoje miejsce znajdzie 4,5 tys. sadzonek świerka. Wyhodowano je z nasion zebranych z drzew matecznych i plantacji nasiennych tego gatunku zlokalizowanych na terenie RDLP w Poznaniu i Katowicach.

Uprawa posłuży do wieloletnich badań w ramach programu testowania potomstw. W największym skrócie chodzi o zbadanie w jakim stopniu dziedziczone są poszczególne cechy, w tym te najistotniejsze dla gospodarki leśnej.

Sadzenie odbywa się według szczegółowego schematu. Sadzonki mają numery porządkowe oraz numery tzw. rodów. Miejsce posadzenia każdej z nich jest ściśle wyznaczone, według kwater, rzędów i kolumn. To bardzo precyzyjna i odpowiedzialna praca. Na szczęście materiał ze szkółki Wyhradeczka w Nadleśnictwie Wisła został pieczołowicie przygotowany, ułożony i opisany.

Kolejna taka uprawa zostanie posadzona już za rok w Nadleśnictwie Włoszczowa. Tam testowane będzie potomstwo świerka z naszych drzew matecznych, z Nadleśnictwa Suchedniów. Opiekę naukową nad całością przedsięwzięcia pełni IBL, ID PAN w Kórniku, WL SGGW w Warszawie oraz WL UR w Krakowie.