Lista aktualności Lista aktualności

Turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom"

16 marca w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni-Letnisku odbyły się eliminacje powiatowe 42. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom" oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego o tematyce prewencji przeciwpożarowej. W organizację wydarzenia włączyli się leśnicy.

Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży w zapobieganiu pożarom, w tym roli lasów oraz bezwzględnej konieczności ich ochrony przed zagrożeniem pożarami jest bardzo istotne, dlatego RDLP w Radomiu wraz z Nadleśnictwem Radom po raz kolejny włączyła się w współorganizację turnieju, w którym wzięło udział 75 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w trzech kategoriach wiekowych. Turniej odbył się w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku na terenie Nadleśnictwa Radom. W pierwszej części miały miejsce eliminacje pisemne, a następnie uczestnicy odpowiadali na pytania przed publicznością i komisją, w skład której wchodzili strażacy i leśnicy.

Atrakcją przygotowaną dla uczestników był pokaz nowych samochodów straży pożarnej z terenu powiatu radomskiego, wystąpienie uczniów szkoły podstawowej w Jedlni-Letnisku oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu drużyny pożarniczej z Wierzbicy.

Leśnicy w ramach współorganizacji pomogli w opracowaniu pytań dotyczących ochrony przeciwpożarowej lasów. Dotyczyły one m.in. kategorii zagrożenia i stopnia zagrożenia lasów, dokumentów w ochronie przeciwpożarowej lasów, sposobów gaszenia pożarów, a także rozpoznawania sprzętu ratowniczego oraz praktycznych zagadnień związanych z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym.

Leśnicy zapewnili miejsce przeprowadzenia eliminacji, posiłek, a także ufundowali nagrody w turnieju i konkursie plastycznym. Wręczył je Andrzej Matysiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Radomiu.

Turniej został zorganizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Zarząd Oddziału Powiatowego w Radomiu we współpracy z RDLP w Radomiu i Nadleśnictwem Radom pod patronatem honorowym starosty radomskiego, prezydenta miasta Radomia oraz wójta gminy Jedlnia-Letnisko. Leśnicy wspierają także organizację powiatowego turnieju w Szydłowcu oraz wojewódzkich eliminacji w Kielcach. Jest to jedna z wielu form współpracy z OSP i PSP. Jej efektem jest upowszechnianie wiedzy na tematy ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa wśród dzieci i młodzieży.