Lista aktualności Lista aktualności

Udane jesienne odnowienia lasów

Podczas jesiennego odnawiania lasów nadleśnictwa z terenu nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu wysadziły 3 mln młodych drzew, z tego ponad połowę stanowiły sadzonki wyprodukowane w Gospodarstwie Nasienno-Szkółkarskim Nadleśnictwa Daleszyce w Sukowie. Jesienne odnowienia przebiegły w tym roku bardzo sprawnie, a pogoda im wyjątkowo sprzyjała.

Odnowienia jesienne są coraz częściej wykonywane przez leśników ze względu na sprzyjające o tej porze roku warunki pogodowe, w szczególności wilgotnościowe. Doskonale widać to na przykładzie tego roku, kiedy to jesień obfituje w opady. Takie sadzenie pozwala też na uniknięcie ryzyka przedłużającej się zimy, a co się z tym wiąże opóźnienia terminu odnowień wiosennych, czy też wczesnowiosennej suszy, jaka wystąpiła w tym roku. Jesienne sadzenie drzew pozwala też na rozładowanie wiosennego spiętrzenia prac odnowieniowych. Jesienią najczęściej sadzi się drzewa gatunków liściastych, ale także sosnę i modrzewia z zakrytym systemem korzeniowym. Na terenie RDLP w Radomiu takie sadzonki produkowane są w Gospodarstwie Nasienno-Szkółkarskim Nadleśnictwa Daleszyce w Sukowie. Jest ono najnowszą i najnowocześniejszą szkółką kontenerową w Lasach Państwowych. Produkowane są tu 1-letnie sadzonki z tzw. bryłką, głównie gatunki liściaste – dąb i buk, ale też sosna i modrzew.

W lasach regionu radomskiego i świętokrzyskiego jesienią – już od września wysadzono sosnę, a gatunki liściaste – w październiku. Łącznie odnowionych zostało ponad 520 ha lasów. To prawie jedna czwarta (24%) odnowień, reszta została wysadzona wiosną tego roku. Warto pamiętać, że rocznie leśnicy w całej Polsce sadzą 500 mln drzew, w RDLP w Radomiu ok. 18 mln. Generalnie w miejscu każdego wyciętego drzewa, sprzedanego na potrzeby społeczeństwa leśnicy sadzą kilka, a nawet kilkanaście drzew.

Najwięcej sadzonek sosny, buka i dębu ze szkółki w Daleszycach w czasie jesiennych odnowień zostało wysadzonych w nadleśnictwach Skarżysko i Daleszyce (po blisko 330 tys.). Nadleśnictwo Pińczów wysadziło 200 tys., Suchedniów 180 tys., a Staszów 150 tys. Po ok. 100 tys. wysadziły nadleśnictwa Starachowice i Marcule, Kozienice 85 tys., a Grójec, Ostrowiec Świętokrzyski i Jędrzejów po 50 tys. W gronie jednostek korzystających tej jesieni z sadzonek kontenerowych były również nadleśnictwa Barycz, Dobieszyn, Ruda Maleniecka i Kielce.Społeczne sadzenie lasu w Nadleśnictwie Starachowice

Sumarycznie w nadleśnictwach RDLP w Radomiu leśnicy wysadzili ze szkółki w Daleszycach 815 tys. sadzonek sosny, 470 tys. buka oraz 420 tys. dębu. Jesienią do lasów nadleśnictw RDLP w Radomiu trafiło też wiele innych gatunków, w tym biocenotycznych i miododajnych.

Jesiennych odnowień lasu nie było w nadleśnictwach Łagów, Przysucha, Stąporków i Zagnańsk, tam wszystkie odnowienia wykonano wiosną lub las odnawiany jest przez leśników naturalnie, w szczególności dotyczy to jedlin w Łagowie i Zagnańsku.

Lasów w Polsce przybywa. Lesistość w Polsce wynosi obecnie ok. 30 proc., a tuż po II wojnie światowej wynosiła niespełna 21 proc. W polskich lasach systematycznie zwiększa się również udział innych gatunków niż sosna, głównie liściastych. Leśnicy dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do właściwości gleby, żyzności siedliska. Dzięki temu udział drzewostanów liściastych od czasów zakończenia II wojny światowej  zwiększył się z 13 proc. do 24 proc. Ze względu na zapotrzebowanie na sadzonki drzew liściastych – dębu i buka – produkcja na szkółce w Daleszycach nastawiona jest właśnie na te gatunki. Ten rok ze względu na wyjątkowy urodzaj nasion jest rokiem intensywnego uzupełnienia zapasów nasion na leśnych szkółkach.

Pomimo pandemii, w czasie, gdy jeszcze nie obowiązywały restrykcyjne obostrzenia, w ramach społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych na terenie RDLP w Radomiu udało się przeprowadzić kilka akcji społecznego odnowienia lasu. 3 października w Nadleśnictwie Skarżysko las sadziło lokalne stowarzyszenie pasjonatów morsowania „Ekipa Lodowcowa Chlewiska”, a 10 października drzewa w Nadleśnictwie Starachowice sadzili wolontariusze z MAN-Bus Starachowice. Takie spotkania dają stronom bardzo wiele, jest to okazja nie tylko do wspólnych działań, ale i wzajemnego lepszego poznania charakteru prowadzonej działalności.