Lista aktualności Lista aktualności

Udostępnianie lasów nowym technologiom

Definicja, cel wykonywania oraz wytyczne w zakresie projektowania i wykonywania szlaków operacyjnych to tematyka warsztatów zorganizowanych 27 marca w Nadleśnictwie Zwoleń przez Wydział Gospodarowania Ekosystemami RDLP w Radomiu oraz Nadleśnictwo Zwoleń.

Warsztaty skierowane były do zastępców nadleśniczych. W części kameralnej Piotr Kacprzak - zastępca dyrektora ds. Gospodarki Leśnej, Witold Krawczyk - naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami RDLP w Radomiu oraz Zbigniew Jamróz - nadleśniczy Nadleśnictwa Zwoleń omówili ogólne założenia dotyczące udostępniania lasów nowym technologiom. Następnie pracownicy Nadleśnictwa Zwoleń: Ewa Stępień-Choroś, zastępca nadleśniczego oraz Stanisław Gałązkiewicz, inżynier nadzoru, przedstawili osiągnięcia i sukcesy nadleśnictwa w dziedzinie projektowania i wykonywania szlaków operacyjnych.

W terenie gospodarze pokazali uczestnikom trzy powierzchnie: przed wykonywaniem cięć pielęgnacyjnych, w trakcie wykonywania prac oraz powierzchnię po zabiegach. Wszystkie powierzchnie udostępnione były maszynom wielooperacyjnym za pomocą szlaków technologicznych. Uczestnicy mogli zobaczyć, jak w praktyce wygląda wykonanie i wykorzystanie szlaków operacyjnych na terenie Nadleśnictwa Zwoleń. Sieć szlaków wykonana w nadleśnictwie zapewnia równomierne udostępnienie wszystkich partii drzewostanu. Prawidłowo zaprojektowane i założone szlaki operacyjno-technologiczne ograniczają i minimalizują szkody w środowisku leśnym.

Głównym przesłaniem warsztatów było stwierdzenie, że zakładanie szlaków operacyjno-technologicznych wraz z siecią dróg, liniami podziału powierzchniowego oraz systemem tymczasowych składnic stanowi ważny element udostępniania drzewostanów dla prowadzenia prac leśnych z zakresu pielęgnacji, ochrony oraz użytkowania lasu.

Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się także o innych funkcjach, jakie spełniają szlaki zrywkowe. Można je wykorzystywać w ochronie przeciwpożarowej, ochronie lasu (np. do oprysków naziemnych drzewostanu, monitoringu itp.). Szlaki operacyjne mogą spełniać także funkcje rekreacyjno-turystyczne (np. trasy nordic-walking, trasy narciarskie) oraz inne, związane z prowadzeniem wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

Cel warsztatów – przedstawienie uczestnikom dobrych wzorców i rozwiązań praktycznych dotyczących projektowania i wykonywania szlaków operacyjnych – został osiągnięty.