Lista aktualności Lista aktualności

ULEPSZAMY INFRASTRUKTURĘ TURYSTYCZNĄ Z GMINĄ BIAŁOBRZEGI

Turystyczna ścieżka pieszo-rowerowa Białobrzegi – Szczyty w Leśnictwie Turno w Nadleśnictwie Dobieszyn zostanie zmodernizowana. Przy jednym z punktów trasy stanie także stacja naprawy rowerów.

 

Porozumienie w tej sprawie podpisali 14 lipca nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn Paweł Sułkowski i burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi Adam Bolek. Jest ono odpowiedzią na oczekiwania i postulaty lokalnej społeczności.

 

Porozumienie dotyczy ścieżki wzdłuż drogi krajowej nr 48 na odcinku Białobrzegi Szczyty. Zgodnie z umową Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi wykona prace remontowe na ścieżce – trasa zyska nową nawierzchnię, natomiast Nadleśnictwo Dobieszyn ufunduje niezbędną infrastrukturę tj. ławki, tablice edukacyjne o tematyce leśnej oraz stację naprawy rowerów.

 

Modernizowana ścieżka przecina jeden z kompleksów leśnych Leśnictwa Turno i jest miejscem rekreacji dla wielu mieszkańców gminy Białobrzegi, głównie rowerzystów. Dzięki zawartemu porozumieniu wzrośnie jej jakość, a tym samym komfort użytkowania.

 

Nadleśnictwo Dobieszyn wkrótce przystąpi do realizacji kolejnych projektów, których celem jest poprawa istniejącej i budowa nowej infrastruktury turystycznej w kolejnych miejscach na terenie nadleśnictwa.