Lista aktualności Lista aktualności

Uroczystości w Borowinie

6 sierpnia w uroczystość Przemienienia Pańskiego leśnicy wzięli udział w uroczystościach religijno-patriotycznych z okazji 75. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego oraz 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Uroczystości odbyły się na placu przy XVII-wiecznej kaplicy pod wezwaniem Krzyża św. w Borowinie na terenie zasięgu Nadleśnictwa Grójec. Zorganizowała je Akcja Katolicka w Klwowie, wraz z chórem parafialnym i we współpracy z Lasami Państwowymi. Nad organizacją i przebiegiem uroczystości czuwali: ks. proboszcz Stanisław Pudzianowski i poseł na Sejm RP Dariusz Bąk, który objął patronat nad uroczystością. W wydarzeniu udział wziął Marek Szary, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, leśnicy z nadleśnictw: Grójec, Radom, Dobieszyn, Przysucha, Stąporków i Zwoleń oraz przedstawiciele lokalnych władz, instytucji i organizacji, kombatanci oraz Bractwo Kurkowe im. św. Sebastiana z Radomia. Elementem podkreślającym rangę uroczystości były poczty sztandarowe, w tym radomskiej dyrekcji, który prezentowało Nadleśnictwo Grójec.

W trakcie wydarzenia uczestnicy oglądali plenerową wystawę historyczną „Chłopi `78”, przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej. Prezentuje ona powstałe w 1978 roku komitety i związki, które łączył sprzeciw wobec forsowanej przez władze PRL polityki rolnej. Po wprowadzeniu w 1977 r. ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym rolników wieś powszechnie uznała ją za wyjątkowo niesprawiedliwą i zareagowała protestami. Na ich czele stanęli charyzmatyczni przywódcy: Janusz Rożek, Jan Kozłowski, ks. Czesław Sadłowski i Henryk Bąk. Buntownicze nastroje zaowocowały szybko współpracą z istniejącymi już grupami opozycyjnymi: Komitetem Obrony Robotników oraz Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Wystawa na 31 panelach pokazuje działalność czterech organizacji: Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej, Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej, Tymczasowego Komitetu Niezależnego Związku Zawodowego Rolników oraz Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej.

Po mszy św. w intencji Ojczyzny celebrowanej przez ojca Piotra Owczarza dzieci i młodzież oraz chór parafialny śpiewali pieśni patriotyczne z zespołem „Przystalanki” i „Kapelą z Dzielnej”.

W trakcie uroczystości delegacja leśników złożyła kwiaty przy krzyżu poświęconym pamięci żołnierzy Armii Krajowej, znajdującym się na placu przy kaplicy.

Na zakończenie ks. Pudzianowski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości oraz osobom występującym w programie muzycznym, a także zaprosił na poczęstunek, który przygotowali leśnicy i gospodynie z Akcji Katolickiej i chóru z parafii.