Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA POŻARY – APEL O OSTROŻNOŚĆ W LASACH

Sytuacja w ochronie przeciwpożarowej lasów ze względu na upały i suszę jest bardzo poważna. Bardzo wysoka temperatura sprzyja pożarom. Leśnicy wciąż ostrzegają i apelują o rozwagę i ostrożność.

Pomimo wzmożonych działań leśników w ramach ochrony przeciwpożarowej lasów, na terenie nadleśnictw RDLP w Radomiu miały miejsce do tej pory 92 pożary o łącznej powierzchni 31,87 ha. Leśnicy w swoich statystykach odnotowali także i wspomagali gaszenie 18 pożarów lasów prywatnych i nieużytków o powierzchni aż 227,51 ha. W gaszeniu tych pożarów ze względu na zagrożenie dla lasów państwowych wzięły udział i znacząco przyczyniły się do ich ugaszenia samoloty zadysponowane przez RDLP w Radomiu.

Największy pożar w 2022 roku na terenie RDLP w Radomiu miał miejsce na terenie Nadleśnictwa Grójec w miejscowości Prosna (powiat grójecki, gmina Nowe Miasto nad Pilicą). Spaliło się 95 ha lasów niepaństwowych i 5 ha lasów państwowych. Sytuacja była wyjątkowo trudna ze względu na porywisty wiatr, który powodował bardzo szybkie rozprzestrzenianie się pożaru. Wówczas udział w akcji gaśniczej wzięły 52 jednostki ratowniczo-gaśnicze, w tym 20 Państwowej Straży Pożarnej, 30 Ochotniczych Straży Pożarnych, 2 cysterny, 2 samoloty gaśnicze Lasów Państwowych Dromader zadysponowane przez RDLP w Radomiu, które wykonały aż 37 zrzutów wody, a także śmigłowiec policyjny Black Hawk, który wykonał 19 zrzutów wody. Przyczyną tego pożaru było podpalenie.

Aby temu zapobiegać leśnicy ściśle współpracują z policją. Każde nadleśnictwo nadzorowane przez RDLP w Radomiu na mocy zawartych porozumień prowadzi wspólne działania w sprawie zwalczania szkodnictwa leśnego, w tym także zmierzające do wykrycia sprawców podpaleń lasu.

Aktualnie zagrożenie pożarowe we wszystkich 23 nadleśnictwach jest duże. Jeśli pogoda się nie zmieni, w przypadku skrajnego zagrożenia nadleśniczowie będą mieli prawo wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu. Będzie to możliwe, jeżeli przez pięć kolejnych dni wilgotność ściółki, mierzona o godz. 9 i 13 będzie niższa niż 10%. Zakaz wstępu wyeliminuje niebezpieczeństwo, które dotknęłoby osoby przebywające w lesie podczas pożaru, a leśnikom ułatwi działania przeciwpożarowe.

Na walkę z pożarami nadleśnictwa RDLP w Radomiu wydają łącznie corocznie 7 mln zł, w tym: utrzymanie 42 dostrzegalni przeciwpożarowych z obserwatorami lub kamerami, 23 punktów alarmowo-dyspozycyjnych, gdzie określana jest lokalizacja pożarów i koordynowana akcja gaśnicza, 9 automatycznych stacji meteorologicznych (wyposażonych w aparaturę do badania wilgotności ściółki, powietrza i określania stopnia pożarowego w lasach), samoloty do gaszenia pożarów będące w stałej gotowości w bazie lotniczej Piastów k. Radomia i Masłów k. Kielc, samochody gaśnicze, setki punktów czerpania wody – zbiorników wodnych i hydrantów, utrzymanie dróg przeciwpożarowych, tablice informacyjne i ostrzegawcze, pasy przeciwpożarowe chroniące tereny leśne przed pożarami i koszty dogaszania pożarów.

Przed nami kolejny, upalny weekend. Ogólnodostępne państwowe lasy to wspaniałe miejsce na letni wypoczynek. Leśnicy proszą jednak o ostrożność i przestrzeganie przepisów – dla własnego bezpieczeństwa i zachowania lasów. Przede wszystkim nie powinniśmy używać otwartego ognia w lesie, ani bliżej niż 100 m od ściany lasu. Ognisko lub grill możemy urządzić wyłącznie w specjalnie przygotowanych do tego i oznaczonych miejscach, po uzgodnieniu z miejscowym leśniczym. Nie wjeżdżamy do lasu pojazdami silnikowymi – jest to zabronione, a od rozgrzanego podwozia może też pójść iskra. Nie wyrzucamy śmieci do lasu, również dlatego, że wśród nich jest zwykle wiele materiałów łatwopalnych.

Należy też pamiętać, aby auta pozostawiać w miejscach do tego przeznaczonych w lesie – miejscach postoju pojazdów, tak by nie tarasowały dróg. Szczególne znaczenie ma to w razie potrzeby prowadzenia akcji gaszenia pożarów.