Lista aktualności Lista aktualności

Wspólne publiczne przedsięwzięcie drogowe w Suchedniowie

26 czerwca w siedzibie Nadleśnictwa Suchedniów podpisana została umowa ze Starostwem Powiatowym w Skarżysku Kamiennej na współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia publicznego w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej.

Umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika – ul. Zagórska w Suchedniowie”. W imieniu Lasów Państwowych umowę podpisał Piotr Fitas, nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów, natomiast w imieniu inwestora wiodącego – Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej - Jerzy Żmijewski, starosta oraz Anna Leżańska, członek Zarządu Powiatu.

Uroczyste podpisanie odbyło się w obecności Marii Zuby, poseł na Sejm RP, która swoimi działaniami znacząco wspierała pozyskanie środków na tren cel, pracowników starostwa i Nadleśnictwa Suchedniów oraz lokalnych mediów. Wartość inwestycji to ponad 2 mln zł. zł, z czego Lasy Państwowe wnoszą swój udział w kwocie 0,5 mln zł, termin zakończenia prac przewidziano na koniec października 2018 roku.

Wykonanie tej inwestycji przyniesie wymierne korzyści zarówno dla Lasów Państwowych pod kątem między innymi ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych i logistyki, jak również lokalnej społeczności znacząco podnosząc bezpieczeństwo publiczne w ruchu pieszym i samochodowym. Należy podkreślić, że Lasy Państwowe w całym kraju corocznie kierują do samorządów znaczne nakłady finansowe na inwestycje wspólne w drogownictwie, wykorzystując środki własne nadleśnictw oraz Fundusz Leśny. W ubiegłym roku na terenie Nadleśnictwa Suchedniów Lasy Państwowe dofinansowały kwotą 150 tys. zł przebudowę ul. Słonecznej w Suchedniowie realizując zadanie wspólnie z Gminą Suchedniów.