Lista aktualności Lista aktualności

Wspólnie dla ochrony obszarów Natura 2000 w świętokrzyskim

28 września w Nadleśnictwie Kielce na wspólnej konferencji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Samorządu Województwa Świętokrzyskiego został podsumowany I etap projektu „Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie".

Wspólny projekt powstaje dzięki współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt planowany jest do realizacji w 16 nadleśnictwach, Świętokrzyskim Parku Narodowym oraz 54 jednostkach samorządu terytorialnego położonych w regionie świętokrzyskim. Umożliwi ochronę obszarów Natura 2000 o powierzchni 160 tys. ha. W ramach ukierunkowania ruchu turystycznego ma szansę powstać 156 obiektów (5475 elementów standardu zagospodarowania turystycznego) i 1600 km szlaków, których koszt w wysokości 80 mln zł będzie finansowany ze środków pozyskanych z funduszy unijnych.

Na konferencji informacje o projekcie przedstawili: Tomasz Sot – dyrektor RDLP w Radomiu, Grzegorz Ożóg – naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji RDLP w Radomiu, Adam Jarubas – marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Andrzej Pałys – prezes zarządu WFOŚiGW w Kielcach. Obecni byli także przedstawiciele instytucji zajmujących się ochroną środowiska w regionie: Waldemar Pietrasik – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, Piotr Szafraniec – dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Tomasz Hałatkiewicz – dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, a także Marcin Gołębiowski – zastępca dyrektora ds. projektów Lasów Państwowych z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych i Artur Rutkowski, redaktor naczelny prasy leśnej z Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych.
Licznie przybyli przedstawiciele mediów, dzięki czemu projekt został przybliżony społeczności regionu.

Dyrektor RDLP w Radomiu Tomasz Sot podkreślił, że tylko dzięki współpracy możliwe jest utworzenie spójnego systemu kierunkującego ruch turystyczny i chroniącego przyrodę bez względu na to, czy jest to teren zarządzany przez Lasy Państwowe, gmin czy parku narodowego. Zwrócił uwagę, że projekt zakłada wykorzystanie sieci dróg leśnych do celów turystyki i rekreacji, a budowa przy drogach leśnych obiektów infrastruktury turystycznej potwierdzi wielofunkcyjność gospodarki leśnej. Tak szeroka współpraca pozwala na osiągnięcie dwóch efektów tj. synergii i skali, które przy indywidualnych działaniach interesariuszy byłyby niemożliwe do uzyskania.

W 2015 roku w ramach projektu w RDLP w Radomiu wykonano dokumentację projektową standardu obiektów infrastruktury w wariantach tradycyjnym i nowoczesnym. Charakteryzuje się on modułowością, powtarzalnością i uniwersalizmem. Obiekty zaprojektowane w standardzie to stoły, ławki, wiaty i altany, tablice informacyjne, kosze na odpady, ogrodzenie, miejsce ogniskowe, stojak na rowery, mosty i podesty. Materiały, z których mogą być wykonane obiekty, to: drewno, kamień naturalny, poliwęglan.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników lasów w projekcie będą uwzględnione mobilne technologie informatyczne.
W połowie listopada zostanie ukończona budowa pilotażowego obiektu infrastruktury turystycznej w wariancie nowoczesnym na terenie Nadleśnictwa Starachowice. Wraz z nią w celu przetestowania zostanie wykonana aplikacja mobilna w wersji demo.
Finalizowany jest etap uzgodnień projektu dotyczący obiektów i tras zgłoszonych przez beneficjentów. Zostały w nim uwzględnione poszczególne propozycje nadleśnictw, samorządów oraz ŚPN prowadzące do wzbogacenia oferty, ale przede wszystkim pozwalające na ukierunkowanie ruchu turystycznego.

Obecnie trwają uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego i WFOŚiGW w Kielcach dotyczące ustalenia zasad formalnych i prawnych współpracy w zakresie aplikowania o dofinansowanie, a następnie realizacji i rozliczenia finansowego przedsięwzięcia.Wizualizacja obiektów standardu infrastruktury turystycznej w wariancie tradycyjnym (Marta Chrząszczyk, Gringoo Architektura Krajobrazu)


Wizualizacja obiektów standardu infrastruktury turystycznej w wariancie nowoczesnym (Grzegorz Pawelec Architektura Krajobrazu www.grzegorz.pawelec.pl)

Mapa szlaków turystycznych planowanych w ramach projektu