Lista aktualności Lista aktualności

Współpraca z Policją jeszcze lepsza

26 października w siedzibie Nadleśnictwa Kielce podpisane zostało porozumienie z Policją dotyczące współpracy w obszarze ochrony oraz zabezpieczenia obszarów leśnych regionu świętokrzyskiego.

Porozumienie podpisali Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu dr inż. Andrzej Matysiak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak.

W porozumieniu ujęte zostały zagadnienia dotyczące ochrony oraz zabezpieczenia terenów leśnych. Przewiduje ono m.in. wspólne działania mające na celu zatrzymanie sprawców kradzieży drewna, stroiszu i choinek oraz kłusownictwa.

W związku z podpisanym porozumieniem policjanci i strażnicy leśni będą również prowadzili wzajemne szkolenia. Obie strony widzą konieczność stałego zwiększania i aktualizacji wiedzy dotyczącej szkodnictwa leśnego i zasad pracy policji. Policjanci będą szkoleni z zasad znakowania drewna, rozpoznawania gatunków i sortymentów oraz dokumentów świadczących o jego legalności, a także wykorzystania nowoczesnych technologii w lesie tj. GPS i mapy numeryczne.

Strażnicy leśni będą mogli korzystać z nowoczesnych policyjnych strzelnic oraz ze specjalistycznej wiedzy funkcjonariuszy z zakresu zasad użycia broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego.

Współpraca z innymi instytucjami znacząco podnosi efektywność zwalczania szkodnictwa leśnego. Możliwość zawarcia porozumień regulujących zasady współpracy stwarza Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zasad współpracy Lasów Państwowych z Policją.

To dobry czas na zacieśnienie współpracy. W Lasach Państwowych trwa akcja „Stroisz", a niebawem rozpocznie się akcja „Choinka-Kłusownik". Na terenach leśnych i miejscach handlu stroiszem i choinkami pojawić się mogą np. wspólne patrole Straży Leśnej i Policji.