Lista aktualności Lista aktualności

Nowy punkt turystyczny dla uczczenia powstania styczniowego

17 stycznia na skraju lasu nieopodal wsi Budy Brodzkie w Puszczy Iłżeckiej leśnicy z Nadleśnictwa Starachowice uczcili rocznicę powstania styczniowego oraz zwycięską bitwę o Iłżę. Na pamiątkę tych wydarzeń otwarto przystanek historyczno-turystyczny „Dąb Rębajły” poświęcony Karolowi Kalicie, pseud. Rębajło, legendarnemu przywódcy powstania styczniowego.

Nowy punkt turystyczny zlokalizowany został w miejscu rozpoczęcia zwycięskiej bitwy w powstaniu styczniowym, która miała miejsce 17 stycznia 1864 roku. Opiekę nad przystankiem leśnicy przekazali mieszkańcom miejscowości Budy Brodzkie, a akt przekazania Ryszard Bis, nadleśniczy Nadleśnictwa Starachowice złożył na ręce Joanny Kutry, sołtys sołectwa Budy Brodzkie.

Podczas uroczystości nie zabrakło wspomnień z bitew pod Lubienią (Brodami) oraz Iłżą. Opowiedział o nich Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora RDLP w Radomiu. Nazajutrz rano w dniu 17 stycznia 1864 roku, gdy zabrzmiała pobudka stanęliśmy w szeregach dla odmówienia modlitwy i rozeszliśmy się następnie na śniadanie. (…) Podczas śniadania nadjechał jakiś młody obywatel do naczelnika hut, znanego jako prawego Polaka i patryjotę i spotkawszy mnie z pułkiem zaraportował, że pułk moskiewski, stojący garnizonem w Iłży pod wodzą pułkownika Suchonina w dniu dzisiejszym rano o g. 8-ej wymaszeruje z Iłży nie szosą, lecz drogą prywatną przez lasy iłżeckie, by je przetrząsnąć i przeszukać dwory i miasteczka w poszukiwaniu za powstańcami tam się ukrywającymi. (…) Gonitwa za wojskiem trwała ze dwie godziny przez cały las Iłżecki. Ilu ich padło w pierwszym ataku na Bory, ilu później w lesie, nikt z nas oznaczyć nie mógł, goniąc bowiem nieprzyjaciela przed sobą nie mogliśmy się zatrzymać i liczyć trupy oraz rannych – tak wspomniał bitwę pod Lubienią (Brodami).

Podczas uroczystości głos zabrał również Paweł Lubieniecki, dyrektor generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, reprezentujący Agatę Wojtyszek, wojewodę świętokrzyskiego. Wśród gości obecny był także Jan Chryzostom Czachowski, emerytowany nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn – potomek Dionizego Czachowskiego dowódcy powstania styczniowego.

W ten sposób wśród lokalnej społeczności, duchownych i młodzieży, przedstawicieli władz, samorządowców, reprezentantów zaprzyjaźnionych instytucji, starachowiccy leśnicy uczcili drogę do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Elementami podkreślającymi rangę uroczystości były sztandary leśne oraz Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu.

Leśnikom po raz kolejny towarzyszył Małogoski Oddział Powstańczy 1863 r., który oddał salwę honorową.

Patriotyczny wymiar miał także XV Złaz Turystyczny szlakiem powstańców styczniowych im. Karola Kality „Rębajły” zorganizowany kilka dni wcześniej 11 stycznia na terenie Nadleśnictwa Marcule przez Staropolskie Towarzystwo Przyrodniczo-Leśne Kotyzka w Starachowicach. Celem złazu było uczczenie 156. Rocznicy Czynu Powstańczego i przywołanie pamięci „Rębajły i jego oddziału. W wydarzeniu tym uczestniczyło ponad trzystu turystów z powiatu starachowickiego oraz Iłży, którzy wędrując 6 trasami wraz z przewodnikami dotarli na miejsce Zlotu – Polany Karola Kality „Rębajły”.

Ziemia świętokrzyska była największym terenem walk w powstaniu styczniowym, a miasto Wąchock w okresie 23 stycznia do lutego 1863 roku nazwane zostało centrum powstańczym tzw. „Republiką Wąchocką”. Samo powstanie styczniowe było największym zrywem narodowo-wyzwoleńczym przeciwko rosyjskiemu zaborcy. W walkach powstańczych uczestniczyły wszystkie warstwy społeczeństwa i mimo wielu ofiar powstanie przyczyniło się do odzyskania niepodległości w 1918 roku i tym samym do zjednoczenia narodu polskiego. Pamiątki z tego okresu można obejrzeć w muzeum powstania styczniowego przy Opactwie Cystersów w Wąchocku.