Lista aktualności Lista aktualności

Wspomnienie św. Franciszka – patrona leśników

4 października w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej leśnicy wspominali swojego patrona – św. Franciszka z Asyżu. Ten wyjątkowy święty miał podziw i szacunek do wszelkiego stworzenia połączony z odpowiedzialnością za dar stworzenia wynikającą z wielkiej miłości, współczucia i pokory.

W konferencji „Święty Franciszek z Asyżu – patron leśników i przyrodników” wzięli udział pracownicy nadleśnictw i biura RDLP w Radomiu oraz przedstawiciele bliskich leśnikom instytucji i organizacji związanych z lasami, ochroną środowiska, a także księża, duszpasterze leśników. Wykład wygłosił ks. dr Lucjan Bielas, wiceprezes Stowarzyszenia „Przyjaźń” im. św. Jana Gwalberta, duszpasterz ludzi pracujących.

Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem z siedziby Nadleśnictwa Skarżysko na teren Bazyliki Matki Bożej Ostrobramskiej z figurą św. Franciszka z Asyżu wyrzeźbioną z drewna dębowego oraz krzyżem pandemicznym.

Następnie w bazylice zgromadzonych na mszy św. przywitał kustosz Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej ks. prał. Jerzy Karbownik. Mszę św. w intencji leśników wspominając św. Franciszka z Asyżu celebrował JE ks. Marek Solarczyk, biskup radomski.

Spotkanie zakończył akt zawierzenia leśników i Lasów Państwowych Matce Boskiej Ostrobramskiej, którego w towarzystwie JE ks. biskupa oraz kustosza Sanktuarium w imieniu Braci Leśnej dokonał Marek Szary, zastępca dyrektora RDLP w Radomiu ds. ekonomicznych i rozwoju.

W pielgrzymce leśników wzięli udział pracownicy nadleśnictw i biura RDLP w Radomiu na czele z Andrzejem Matysiakiem, dyrektorem RDLP w Radomiu oraz przedstawiciele bliskich leśnikom instytucji i organizacji związanych z lasami i ochroną środowiska, a także księża i duszpasterze leśników oraz ojcowie Franciszkanie.

Elementami podkreślającymi rangę uroczystości były sztandary leśne oraz oprawa muzyczna uroczystości, którą zapewnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu. Wydarzenie zorganizowano po raz szósty w związku ze wspomnieniem św. Franciszka z Asyżu.

Pracownikom Nadleśnictwa Skarżysko, na czele ze Zbigniewem Dąbrowskim, nadleśniczym Nadleśnictwa Skarżysko dziękujemy za przygotowanie i organizację pielgrzymki.