Lista aktualności Lista aktualności

Wymiana doświadczeń rad naukowo-społecznych LKP

24 października na terenie Nadleśnictwa Daleszyce odbyło się spotkanie wyjazdowe rad naukowo-społecznych leśnych kompleksów promocyjnych Puszcza Kozienicka i Puszcza Świętokrzyska. Celem całodniowej sesji była wymiana doświadczeń w zakresie szkółkarstwa i realizacja projektów rozwojowych Lasów Państwowych.

Pierwsza część spotkania miała miejsce w siedzibie Nadleśnictwa Daleszyce. Po otwarciu spotkania przez Krystynę Wójcik-Daniluk, przewodniczącą Rady LKP Puszcza Świętokrzyska oraz Marka Krzemińskiego, przewodniczącego Rady LKP Puszcza Kozienicka programy rozwojowe Lasów Państwowych w kontekście możliwości realizacji w ramach działalności nadleśnictw LKP omówił Andrzej Matysiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. O budowie i funkcjonowaniu Gospodarstwa Szkółkarskiego w Sukowie-Papierni opowiedział Tomasz Guz, nadleśniczy Nadleśnictwa Daleszyce.

Następnie uczestnicy spotkania udali się na część terenową na szkółkę oraz leśnictwo Cisów. Janusz Pacholec, leśniczy szkółkarz zaprezentował poszczególne obiekty gospodarstwa szkółkarskiego oraz aktualnie wykonywane prace. W kolejnej części na terenie leśnictwa Cisów Paweł Kosin z Nadleśnictwa Daleszyce zaprezentował ścieżkę przyrodniczo-historyczną im. Wybranieckich w Cisowie, a na niej zagadnienia dotyczące edukacji, turystyki i dziedzictwa kulturowo-historycznego w lasach. Przewodniczący rad złożyli kwiaty przy miejscu pamięci na ścieżce.

Uczestnicy zwiedzili też kościół w Cisowie z unikalną w skali kraju figurą diabła poskromionego przez św. Michała. Interesująco ciekawostki regionu oraz zagadnienia ochrony popielicowatych przybliżyła Magdalena Bieńka-Michalik z Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Wyjazdowe, łączone spotkanie rad LKP było okazją do poznania działań prowadzonych na terenie LKP Puszcza Świętokrzyska i ze względu na korzyści wynikające z wymiany doświadczeń takie sesje na pewno będą kontynuowane.