Lista aktualności Lista aktualności

Wystawa „Leśnicy polscy w KL Auschwitz” w Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku

W od 11 stycznia do 27 lutego można oglądać wystawę „Leśnicy polscy w KL Auschwitz”. Została ona zorganizowana przez Stowarzyszenie Leśników Przyjaźń im. św. Jana Gwalberta, Lasy Państwowe oraz Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu przy współpracy z Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.

11 stycznia odbył się wernisaż wystawy. Wzięli w nim udział pracownicy Muzeum im. Orła Białego, w tym dyrektor Grzegorz Bień i Artur Buńko, kustosz wystawy, leśnicy z RDLP w Radomiu, w tym Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora, Piotr Fitas, nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów oraz Zbigniew Dąbrowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Skarżysko. Obecni byli także skarżyscy radni: Andrzej Warwas i Jerzy Stopa oraz regionaliści Ryszard Sowa i Andrzej Staśkowiak. Szczególnymi gośćmi byli Lucyna Panek i Wojciech Biernacki, przedstawiciele rodziny Kazimierza Szafera (1906-1945) leśnika i żołnierza Armii Krajowej, więźnia obozów KZ Gross-Rosen i KZ Flossenburg.

Na wstępie wernisażu Grzegorz Bień, dyrektor Muzeum im. Orła Białego omówił genezę projektu – Wystawa to część przedsięwzięcia zorganizowanego w 2020 roku, w 75. rocznicę oswobodzenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Powstała dzięki współpracy Lasów Państwowych, Muzeum Auschwitz-Birkenau i Stowarzyszenia Leśników Przyjaźń im. św. Jana Gwalberta. Szczególnie cieszą nas wątki regionalne wystawy – ujęcie w niej losów leśników z regionu radomskiego i świętokrzyskiego, o których ta wystawa traktuje, o ich martyrologii, uwięzieniu, a często również o ich śmierci w obozie Auschwitz – powiedział.

Następnie Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora RDLP w Radomiu, a jednocześnie współautor publikacji „Księga Pamięci Leśników Deportowanych do KL Auschwitz w latach 1940-1944” przedstawił kulisy wystawy i regionalny wymiar przedsięwzięcia. – Początki nie tyle wystawy, ile publikacji poświęconej leśnikom, którzy zginęli w KL Auschwitz sięgają roku 2016 i kontaktów Pana Roberta Głodowskiego, przewodniczącego Stowarzyszenia Przyjaźń oraz dyrekcji Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, które zaowocowały wnioskami, że należałoby wydać publikację poświęconą leśnikom, którzy byli więźniami KL Auschwitz. Wykorzystano w niej materiały z Muzeum, w tym informacje o tym, którzy więźniowie byli leśnikami z kart więźniów z naszego regionu (dystryktu radomskiego w okresie okupacji). Publikacja i wystawa zawierają fotografie zgromadzone w Muzeum Auschwitz, wzbogacone o zdjęcia cywilne leśników i szersze notki biograficzne zebrane m.in. z regionu. Znamy z imienia i nazwiska 61 leśników z terenu dyrekcji radomskiej LP, którzy byli więźniami, a w większości zginęli w obozach koncentracyjnych. Większość w KL Auschwitz, ale też dziewięciu innych obozach koncentracyjnych – powiedział.

Wystawa to część przedsięwzięcia zorganizowanego w 2020 roku, w 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Trafiło tu też wielu leśników regionu radomskiego i świętokrzyskiego. Ich biogramy znalazły się w „Księdze Pamięci Leśników Deportowanych do KL Auschwitz w latach 1940-1944”. W listopadzie 2020 roku w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu odbyły się uroczystości upamiętniające losy polskich leśników, deportowanych do niemieckiego obozu Auschwitz w latach 1940-1944. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Leśników „Przyjaźń” im. św. Jana Gwalberta, we współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych. Publikacji towarzyszy wystawa z wybranymi materiałami zawartymi w publikacji. Zawarto w niej też rozdział o funkcjonowaniu leśnictwa w czasie II wojny światowej, autorstwa Piotra Kacprzaka z RDLP w Radomiu.

Wystawę można oglądać w Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Słoneczna 90, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w dniach od 11 stycznia do 27 lutego 2022 r., w godz. 8:00–16:00 (7 dni w tygodniu). Kustoszem wystawy jest Artur Buńko.

Z przedsięwzięciem tematycznie związana jest publikacja „Księga Pamięci Leśników Deportowanych do KL Auschwitz w latach 1940-1944” http://auschwitz.org/gfx/auschwitz/userfiles/_public/2020_news/ksiega_pamieci_lesnikow_deportowanych_do_kl_auschwitz_w_latach_1940-1944.pdf oraz film „Trzy losy, jedna Polska – bracia Pomarańscy” https://vod.tvp.pl/video/trzy-losy-jedna-polska-bracia-pomaranscy,trzy-losy-jedna-polska-bracia-pomaranscy,39428624

Leśnicy więźniowie Auschwitz: https://www.radom.lasy.gov.pl/en/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/lesnicy-w-auschwitz

Zasady zwiedzania Muzeum: https://muzeum.skarzysko.pl/aktualnosci.html