Lista aktualności Lista aktualności

Wystawa "Zielone Oblicze Elektrowni Kozienice"

"Zielone oblicze Elektrowni Kozienice" to wystawa fotografii, która prezentowana jest w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Organizatorów – Lasy Państwowe, Eneę Wytwarzanie oraz Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne łączy odpowiedzialność za ochronę środowiska i oddziaływanie na społeczeństwo oraz Puszcza Kozienicka, z niezwykle bogatą przyrodą.

Lasy Państwowe, w szczególności RDLP w Radomiu i Nadleśnictwo Kozienice współpracują z Eneą Wytwarzanie i MŚTO w zakresie realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody, edukacji i innych działań w obszarze społecznej odpowiedzialności LP. Jednym z nich jest organizacja wystawy w budynku Lasów Państwowych w Radomiu.

16 listopada odbył się wernisaż wystawy z udziałem przedstawicieli Enea Wytwarzanie, Enea Nowa Energia, Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, instytucji i organizacji współpracujących z leśnikami w obszarze ochrony środowiska, edukacji przyrodniczej i turystyki oraz leśników i mediów. Wśród obecnych byli Jan Mazurkiewicz i Marcin Łukasiewicz, wiceprezesi Enei Wytwarzanie, Stefan Traczyk, wiceprezes Enei Nowa Energia oraz Jacek Tabor, prezes Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego.

W trakcie spotkania Piotr Kutkowski, rzecznik Enei Wytwarzanie opowiedział o współpracy z MŚTO podczas powstawania wystawy, a także wspólnych wydawnictwach dotyczących ptaków Puszczy Kozienickiej i związanych ze środkową Wisłą. Podkreślił, że dzięki pracy nad wystawą wciąż odkrywane jest bogactwo przyrodnicze otoczenia Elektrowni Kozienice. Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu podziękował za partnerstwo w działaniach na rzecz przyrody i społeczeństwa oraz propagowania zasad zrównoważonego rozwoju, a także za możliwość prezentacji wystawy w zabytkowym i ważnym dla teraźniejszości i historii Radomia budynku. Marcin Łukasiewicz, wiceprezes Enei Wytwarzanie przybliżył działalność Elektrowni Kozienice podkreślając znaczenie podejmowanych działań proekologicznych i dotyczących dbałości o środowisko.

Autor zdjęć Jacek Tabor, prezes, Mazowiecko – Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, które od lat wspiera Eneę Wytwarzanie w proekologicznych wydarzeniach i edukacji przyrodniczej szczegółowo omówił tematykę prezentowaną na wystawie. Wystawa "Zielone oblicze Elektrowni Kozienice" prezentuje bogactwo przyrodnicze w obrębie Elektrowni Kozienice. Zostało ono odkryte niedawno i wciąż jest obiektem obserwacji oraz badań, w jaki sposób duży obiekt przemysłowy może koegzystować ze środowiskiem przyrodniczym, rzadkimi gatunkami – a to wszystko na skraju Puszczy Kozienickiej i w dolinie rzeki Wisły.

„Wystawa podzielona jest na cztery tematyczne moduły. W pierwszym z nich obrazuje to, co jest „bazą” dla bogactwa przyrodniczego, czyli roślinność, różne typy siedlisk, naturalnych zakątków. W kolejnym rozdziale prezentowane są wybrane gatunki roślin i porostów znajdujących się pod prawną ochroną. Są to zarówno rzadkie storczyki, jak i mszaki pełniące funkcję glebochronną, kocanki piaskowe, porosty będące wskaźnikami jakości powietrza.

Podczas inwentaryzacji przyrodniczej terenu wykazanych zostało wiele gatunków drzew i krzewów ozdobnych, które pełnią jednocześnie funkcję użytkową. Są to drzewa i krzewy owocowe – jabłonie, grusze, pigwowce, winorośl. Moduł trzeci przybliża na zdjęciach to nieznane dotychczas bogactwo przyrodnicze Elektrowni Kozienice.

W czwartej części pokazywane są charakterystyczne gatunki zwierząt, jakie udało się sfotografować w różnych siedliskach – żerujące, odpoczywające, korzystające z bezpieczeństwa w obrębie Elektrowni. Są to głównie owady zapylające, które współżyją z ogromną obfitością roślin miododajnych, ale na fotografiach udało się także uwiecznić wiele gatunków ptaków, zwierzęta łowne, rzadkie węże.

Wszystkie fotografie zostały wykonane bezpośrednio na terenie Elektrowni Kozienice. Autorowi szczególnie zależało, aby każde ujęcie w sposób oryginalny pokazywało w tle teren zakładu. Wskazuje to wiarygodnie na duże bogactwo przyrodnicze Elektrowni, wielość występujących tu chronionych gatunków, obfitość bazy pokarmowej dla pszczół czy bogactwo drzew i krzewów”. – czytamy w opisie wystawy.

Wystawa jest udostępniona w siedzibie RDLP w Radomiu do 14 grudnia. W sprawie oglądania należy kontaktować się z RDLP w Radomiu, rzecznik@radom.lasy.gov.pl, 604 579 388.