Lista aktualności Lista aktualności

Wzorowa współpraca w edukacji ekologicznej

Znaczenie lasów w środowisku przyrodniczym i gospodarce człowieka. Konieczność adaptacji lasów do warunków zmieniającego się klimatu. Prowadzenie trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej. Te zagadnienia były głównym tematem konferencji środowiskowej, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu i Nadleśnictwo Kielce.

Konferencja pod nazwą ,,Zrównoważony rozwój lasów w województwie świętokrzyskim" odbyła się 6 czerwca w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach oraz na terenie Nadleśnictwa Kielce. Uczestniczyli w niej przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, władz samorządowych i miejskich z terenu województwa świętokrzyskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i innych instytucji i organizacji współpracujących z leśnikami oraz pracownicy LP.

W części referatowej nawiązano do całościowego spojrzenia na kierunki ochrony, rozwoju i sposób użytkowania zasobów leśnych w Polsce. Zebranych powitali Piotr Żołądek, członek zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Tomasz Sot, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Prof. dr hab. Kazimierz Rykowski z Instytutu Badawczego Leśnictwa przybliżył Narodowy Program Leśny – zintegrowany program dla całego sektora leśno-drzewnego oraz ochrony przyrody w lasach. O adaptacji lasów do warunków zmieniającego się klimatu mówił Szymon Tumielewicz, zastępca dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Ministerstwa Środowiska. Elżbieta Budka z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi omówiła inwestycje w obszary leśne, programy rolno-środowiskowe i wyznaczanie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Przedstawiciele Lasów Państwowych – Tomasz Sot, dyrektor RDLP w Radomiu, Edyta Nowicka, kierownik zespołu ds. promocji i mediów oraz Mariusz Turczyk, dyrektor Centrum Informacyjnego LP przedstawili znaczenie gospodarki leśnej dla rozwoju regionu świętokrzyskiego.


„Cieszę się, że samorząd województwa świętokrzyskiego tworzy takie klasyczne i wzorcowe partnerstwo z Lasami Państwowymi. To jest dobry przyczynek, dobra zapowiedź naszej dalszej współpracy" – powiedział Członek zarządu województwa świętokrzyskiego Piotr Żołądek


W drugiej części konferencji odbyło się uroczyste otwarcie i prezentacja Ośrodka Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie Kielce. Przy tej okazji dyrektor RDLP w Radomiu w dowód uznania za szczególne zasługi dla leśnictwa i gospodarki leśnej uhonorował „Kordelasem Leśnika Polskiego": Piotra Żołądka – członka zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Sławomira Neugebauera – dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Odznaczenia otrzymali również: Waldemar Pietrasik – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, Andrzej Pałys – prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Marek Chrapek – Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Tomasz Hałatkiewicz – dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz Robert Płaski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Kielce. Dyrektor RDLP w Radomiu uhonorował ich „Statuetką Jodły Świętokrzyskiej" za szczególne zasługi w propagowaniu i promowaniu wiedzy o lasach świętokrzyskich.

Symbolicznego otwarcia Ośrodka Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie Kielce dokonali: Tomasz Sot, Piotr Żołądek, Andrzej Pałys, Waldemar Pietrasik i Robert Płaski. Jak powiedział członek zarządu województwa świętokrzyskiego „Ten Ośrodek to dzieło, które będzie służyło młodym i dorosłym mieszkańcom, ale przede wszystkim głównym adresatem będzie nasza świętokrzyska młodzież".

Budowa Ośrodka Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie Kielce została dofinansowana przez WFOŚiGW, którego prezes Andrzej Pałys mówił: „WFOŚiGW wspólnie z Lasami Państwowymi, naszym samorządem, Parkami Krajobrazowymi, z wieloma innymi podmiotami jest w trakcie opracowania na cały kraj strategii na temat kierunku, w jakim powinna iść edukacja ekologiczna. Opracowujemy cały program, żeby można było uzyskać większe środki, nie obciążając budżetu województwa w żaden sposób, poza funduszem wojewódzkim, do którego on jest stworzony".

Oprawę muzyczną uroczystości otwarcia Ośrodka zapewnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu.

Liczymy na dużą frekwencję wszystkich odwiedzających Ośrodek!