Lista aktualności Lista aktualności

Zielone Serce Przyrodzie dla radomskich leśników

22 października Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu w trakcie konferencji „Razem dla ochrony przyrody" otrzymała najwyższe wyróżnienie Ligi Ochrony Przyrody - Zielone Serce Przyrodzie.

„Zielone Serce Przyrodzie" zostało wręczone dyrektorowi RDLP w Radomiu Tomaszowi Sotowi przez dr inż. Ryszarda Kapuścińskiego, prezesa Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody w czasie konferencji zorganizowanej w biurze radomskiej dyrekcji. To odznaczenie jest najwyższym wyróżnieniem LOP i zarazem jedną z czterech znaczących w Europie nagród przyznawanych za szczególne zasługi dla ochrony przyrody, popularyzacji tych idei, a także wspieranie działalności organizacji i stowarzyszeń proekologicznych.

To moment ogromnej satysfakcji, radości z ochrony przyrody, ale także ze współpracy i wspólnie osiąganych celów - powiedział Tomasz Sot, dyrektor RDLP w Radomiu odbierając „Zielone Serce Przyrodzie" przyznane radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych

Konferencja „Razem dla ochrony przyrody" została zorganizowana wspólnie przez RDLP w Radomiu oraz Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu w celu podsumowania współpracy, wymiany doświadczeń oraz prezentacji nowych kierunków działań. Wspólnej działalności sprzyja bogactwo przyrodnicze lasów RDLP w Radomiu, tradycja współpracy i pasja pracowników RDLP i działaczy LOP związana z przyrodą. W roku 2015 radomska dyrekcja Lasów Państwowych obchodzi jubileusz 135-lecia, w tym okresie Liga Ochrony Przyrody od ponad 60 lat towarzyszyła leśnikom w działaniach na rzecz ochrony przyrody.

Uczestnikami konferencji byli nauczyciele, działacze LOP wraz z prezes Zarządu Okręgu LOP w Radomiu Elżbietą Molendą, leśnicy, przedstawiciele organizacji współpracujących z RDLP w Radomiu oraz media. Specjalnymi gośćmi byli założyciel radomskiego Okręgu LOP Stanisław Krzyżanowski oaz długoletnia działaczka Ewa Ways. Zostali uhonorowani medalami z okazji 60-lecia Ligi, podzielili się również wspomnieniami z okresu zakładania Ligi. Za osiągnięcia we współpracy z LOP Nadleśnictwo Przysucha otrzymało dyplom „Nadleśnictwo przyjazne przyrodzie".

W trakcie konferencji dr inż. Ryszard Kapuściński, prezes Zarządu Głównego LOP wygłosił referat dotyczący działalności Ligi. Podkreślił rolę żywego kontaktu z przyrodą i współpracy leśników ze szkołami. Zwrócił uwagę, że większość form ochrony przyrody znajduje się na terenie Lasów Państwowych, a ponad 65% całej różnorodności biologicznej to gatunki leśne lub związane z lasem. Przekazał życzenia i podziękowania, zwłaszcza dla opiekunów szkolnych kół LOP, owocnej współpracy na rzecz popularyzacji idei ochrony przyrody, poszukiwania sojuszników i zrozumienia.

Na konferencji zostały także poruszone kwestie związane z potrzebą udostępnienia obszarów chronionych dla turystyki i edukacji leśnej. Grzegorz Ożóg, naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji przedstawił projekt „Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie" realizowany wspólnie przez RDLP w Radomiu, WFOŚiGW w Kielcach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i samorządy.

Nauczyciele obecni na konferencji podzielili się swoimi doświadczeniami i osiągnięciami dotyczącymi wspólnych z leśnikami działań na rzecz ochrony przyrody. Towarzyszył im przegląd działalności szkolnych kół LOP przeprowadzony przez Dorotę Wólczyńską, sekretarz Zarządu Okręgu.

Uczestnicy konferencji obejrzeli również wystawę malarstwa Jaśka Balcerzaka – „z lasu wzięte" zaaranżowaną w siedzibie RDLP w Radomiu.

*****
Lasy RDLP w Radomiu należą do wyjątkowo cennych przyrodniczo. Ponad 30% ich powierzchni zostało włączonych do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Znajduje się tu 86 rezerwatów przyrody, zajmujących ok. 5083 ha powierzchni i 498 pomników przyrody (m.in. 446 drzew, 38 grup drzew, 1 aleja drzew, 3 głazy narzutowe i 10 skałek, grot i jaskiń). O wysokiej wartości przyrodniczej tutejszych lasów świadczy również funkcjonowanie na tym terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska" utworzonego wokół Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka" oraz 11 parków krajobrazowych.