Lista aktualności Lista aktualności

Zuchwała kradzież jedliny

Z początkiem roku na terenie Nadleśnictwa Barycz doszło na dwóch zuchwałych kradzieży stroiszu jodłowego – gałązek młodych drzew jodły mających zastosowanie w tworzeniu kompozycji roślinno-kwiatowych. Do pierwszego zdarzenia doszło na początku tygodnia, a do kolejnego dwa dni później w świąteczny dzień „Trzech Króli”.

Do wykrycia przestępstw doszło podczas rutynowych czynności patrolowo-obserwacyjnych Straży Leśnej oraz leśniczych. Bez wątpienia w namierzeniu sprawców pomogło użycie urządzeń termowizyjnych o wysokiej czułości i zasięgu oraz fotopułapek pozwalających obserwować teren w czasie rzeczywistym. Wysoka rozdzielczość tych urządzeń pozwala zapisać oraz przesłać obraz umożliwiający szczegółowe rozpoznanie sprawców szkodnictwa leśnego, co zwiększa możliwość koordynacji działań dotyczących ochrony przed szkodnictwem narażonych na kradzież stroiszu terenów.

Podczas pierwszego zdarzenia złodzieje do czasu interwencji Straży Leśnej zdążyli naciąć 9 metrów przestrzennych gałązek jodłowych. Taka ilość, bez wątpienia wynikła z doświadczenia oraz liczebności grupy dokonującej rabunku. Najprawdopodobniej liczyła ona od kilku do kilkunastu osób. W tej akcji nie udało się zatrzymać nakrytych na gorącym uczynku przestępców, którzy podczas próby zatrzymania zbiegli.

W kolejnym dniu kradzieży przypadającym na święto „Trzech Króli”, najprawdopodobniej pięcioosobowa grupa złodziei została zaskoczono w początkach procederu rabunkowego. Dzięki temu nie zdążyli oni dotkliwie zniszczyć drzewostanu na kolejnej powierzchni, na której mogli pozyskać wielokrotnie więcej stroiszu niż w poprzednim zdarzeniu. Grupa odpowiednio wyposażona w sekatory oraz sądząc po pozostawionych śladach dużą ilość „prowiantu” najprawdopodobniej liczyła na wielogodzinne działanie przestępcze. Mogło to doprowadzić na tej powierzchni do kradzieży kilkudziesięciu metrów przestrzennych jedliny. Podczas działań służb leśnych zatrzymano dwie osoby biorąc czynny udział w przestępstwie. Niestety straty były duże – zabezpieczono 6 metrów przestrzennych wiązek stroiszu jodłowego. W jednym metrze przestrzennym znajduje się średnio 700 gałązek. Ogólna ilość w obu kradzieżach szacowana jest na 10 500 sztuk gałązek jodłowych.

W takie działania przestępcze zazwyczaj są zaangażowane te same osoby parające się tym mało chlubnym procederem. Możemy to stwierdzić w wyniku analizy materiału dowodowego i obserwacyjnego ze zdarzeń z terenu Nadleśnictwa Barycz oraz z innych nadleśnictw – nie tylko z radomskiej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

W tym roku na terenie Nadleśnictwa Barycz były to pierwsze tego typu zdarzenia. W poprzednich latach podczas rutynowych działań służb leśnych wielokrotnie udaremniano podobne próby kradzieży, a co za tym idzie niszczenia młodych drzewek jodły. Młode drzewa, pozbawione w ten sposób gałązek, poprzez ubytek powierzchni asymilacyjnej mają zachwiany proces wzrostu oraz są podatne na szkodniki i choroby, co w konsekwencji powoduje do ich zamierania. Jest to tym bardziej dotkliwe, że jodła w Nadleśnictwie Barycz pochodzi z podsadzeń, co ma za zadanie wprowadzenie jodły i wzbogacenie różnorodności biologicznej na terenach drzewostanów sosnowych, które zostały zalesione na terenie po byłym poligonie wojskowym.

Stroisz jodłowy cieszy się dużym powodzeniem kwiaciarni oraz pracowni florystycznych, nie tylko w okresie świąt, ale i w ciągu całego roku – jedlina jest stosowana na wieńce pogrzebowe. Zapotrzebowanie na gałązki jodły, u niektórych osób powoduje chęć pozornie łatwego, nielegalnego zarobku, co wiąże się w takim przypadku z niszczeniem drzewostanu, na którym dokonywany jest rabunek. Taki proceder nie musi mieć miejsca jeśli odbiorcy jedliny zakupią ją legalnie. Nie jest to dużą trudnością. Lasy Państwowe podczas planowanych prac pielęgnacyjnych, udostępniają możliwość zakupu stroiszu. Wystarczy zgłosić zapotrzebowanie na zakup w odpowiednim nadleśnictwie posiadającym możliwość sprzedaży jedliny, a ich pozyskanie w sposób kontrolowany nie doprowadzi do nadmiernego ubytku gałęzi młodych drzew jodły.

Należy pamiętać, że Lasy Państwowe na bieżąco dokonują kontroli legalności pochodzenia stroiszu na każdym etapie jego obrotu – również u klienta końcowego czyli w kwiaciarniach.

Kradzież stroiszu zaliczana jest do wykroczenia regulowanego w art. 148 kodeksu wykroczeń, za które grozi mandat do 500 zł. Jeżeli sprawa trafi do sądu, to ten może orzec nawet kilkukrotnie wyższą grzywnę i nawiązkę.