Asset Publisher Asset Publisher

Dzień Dziecka z leśnikami

1 czerwca przed Urzędem Miejskim w Radomiu odbyła się impreza integracyjno-prozdrowotna „Zdrowy Radom Festyn Promocji Zdrowia", w której uczestniczyli także leśnicy.

Głównym celem pikniku było zachęcenie do prowadzenia zdrowego, aktywnego stylu życia, uprawiania sportu oraz zdrowego odżywiania, a także zwiększenie  wiedzy na temat własnego stanu zdrowia. Piknik umożliwił mieszkańcom Radomia swobodny dostęp do konsultacji i porad medycznych oraz upowszechnienie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.

W pikniku uczestniczyły różne instytucje i organizacje, które wśród swoich zadań statutowych mają działania na rzecz zdrowia, jego ochrony, udzielania pomocy w tym zakresie, przeciwdziałanie zagrożeniom współczesnego środowiska, działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szeroko rozumianej promocji zdrowia. Można było także przynieść odpady i wymienić je na sadzonki roślin w ramach akcji „Kwiatki za odpadki". Zorganizowane były również gry, zabawy, konkursy i loterie dla dzieci.

Pracownicy z nadleśnictw Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka": Radom, Kozienice i Zwoleń uczcili Międzynarodowy Dzień Dziecka uczestnicząc w festynie i przyłączając się do pikniku w ramach zwiększenia świadomości mieszkańców Radomia w zakresie ochrony przyrody i profilaktyki zdrowotnej. Prezentacja działalności Lasów Państwowych była okazją do promocji wśród mieszkańców wielofunkcyjnej gospodarki leśnej i pokazała bezpieczny sposób korzystania z lasu oraz pozaprodukcyjnych jego funkcji,a także promowała kampanię LP,  przebiegającą pod hasłem: Lasy Państwowe. Zapraszamy.