Asset Publisher Asset Publisher

"O każdy kamień i drzewo w lesie”

14 czerwca na terenie klasztoru oo. Cystersów w Wąchocku odbył się wieczór autorski Lucjana Krogulca "Lutka" poświęcony książce pt. "O każdy kamień i drzewo w lesie".

Na spotkanie przybyli licznie kombatanci, samorządowcy, mieszkańcy Wąchocka i okolic, miłośnicy historii, a także leśnicy oraz policjanci. Organizację wieczoru autorskiego wsparły RDLP w Radomiu oraz Nadleśnictwo Starachowice i Nadleśnictwo Suchedniów.

O książce „O każdy kamień i drzewo w lesie" tak pisze Henryk Fudala, siostrzeniec autora, który pomógł w jej wydaniu: – Autor tych wspomnień spisanych własnoręcznie na 600 stronach rękopisu z niebywałą wprost znajomością tematu, regionu i faktów historycznych oraz ze szczególnym podkreśleniem ogromnego wkładu w walkę z okupantem niemieckim leśników polskich stworzył dzieło, które będzie miało niemały wkład zarówno w historię walk partyzanckich, jak i w udział w tej walce przedstawicieli Lasów Państwowych.

Lucjan Krogulec to legendarny żołnierz ZWZ i AK, partyzant Polskiego Wojska Leśnego, który walczył m.in. pod dowództwem Jana Piwnika Ponurego" i Eugeniusza Kaszyckiego „Nurta". Podczas spotkania wrócił do wspomnień przybliżając klimat wojny, okupacji i codziennego życia w trudnych warunkach.

Spotkanie było dobrą lekcją historii opowiedzianej przez bezpośredniego uczestnika wydarzeń. Było to także ukazanie umiłowania ojczyzny i wiary w Boga, która dawała siłę do walki i pozwalała przetrwać ten trudny czas. A sama książka opisuje istotę tej walki na tle codziennego życia i wspomnień lat szczęśliwego dzieciństwa. W książce zostały zawarte informacje dotyczące leśników i ich udziału w walkach partyzanckich.

Publikacja została opracowana przez Szczepana Mroza, Prezesa Stowarzyszenia Pamięci Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Ponury-Nurt.