Asset Publisher Asset Publisher

100 lat Nadleśnictwa Kielce, 100 lat Niepodległej

100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości zbiegło się z rocznicą 100-lecia utworzenia Nadleśnictwa Kielce. Obchody upamiętniające te dwa ważne wydarzenia odbyły się 25 października.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Klasztorze Pallotynów na Karczówce celebrowaną przez duszpasterzy leśników i ks. Jana Oleszko, rektora klasztoru pod przewodnictwem ks. prał. Franciszka Beraka. Po mszy uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem powstańców styczniowych na Karczówce.

Główne obchody odbyły się przy siedzibie nadleśnictwa. W uroczystości udział wzięła Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski oraz wielu gości z instytucji i organizacji współpracujących z nadleśnictwem i RDLP oraz leśników.

Przy siedzibie Nadleśnictwa Kielce został odsłonięty obelisk z tablicą o treści:

Naszym Poprzednikom,

którzy przez dziesięciolecia chronili i dbali o tutejsze lasy,

gospodarując w nich

dla dobra kraju, regionu, społeczeństwa i ochrony przyrody.

 

Leśnicy i pracownicy Nadleśnictwa Kielce

w 100-lecie odzyskania niepodległości

i 100-lecie utworzenia Nadleśnictwa Kielce

To ważny ślad pamięci o leśnikach, którzy pracowali dla dobra lasów Nadleśnictwa Kielce, a także tych, którzy stanęli w obronie Ojczyzny w walkach niepodległościowych. Obelisk został poświęcony przez duszpasterzy leśników ks. prał. Franciszka Beraka i ks. Roberta Kuropieskę. Następnie złożono kwiaty oraz został posadzony Dąb Pamięci. Dąb posadzony dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości i setnej rocznicy utworzenia Nadleśnictwa Kielce został pobłogosławiony przez Papieża Franciszka w maju tego roku.

Następnie nadleśniczy Robert Płaski w swoim wystąpieniu przybliżył uczestnikom 100-letnią historię nadleśnictwa: – Tuż po odzyskaniu wolności w 1918 roku podejmowano pierwsze decyzje o tworzeniu administracji leśnej oraz zabezpieczeniu ważnej części majątku narodowego – lasów. W tym roku powstało Nadleśnictwo Kielce w zbliżonych do obecnych granicach. Dalsze jego losy naznaczone były historią, w której wiele było chwil trudnych: zmiany terytorialne, II wojna światowa i okupacja niemiecka, powojenna nacjonalizacja i przyłączenie do nadleśnictwa lasów prywatnych, zmiany związane z transformacją ustrojową i gospodarczą kraju.

Gratulacje i podziękowania podczas wystąpień złożyły Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski oraz Aldona Sobolak, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Przekazano także listy gratulacyjne z innych instytucji.

Nadleśniczy Robert Płaski podziękował Dyrektorom i swoim poprzednikom za nową siedzibę, oddaną do użytku w 2007 roku, pracownikom za sumienną i rzetelną pracę, zaangażowanie w wypełnianie obowiązków służbowych, zaproszonym gościom zaś za dotychczasową współpracę i profesjonalizm tak ważne w nadleśnictwie, które funkcjonuje w otoczeniu Miasta Kielce.

Na zakończenie Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu podsumował spotkanie i podziękował uczestnikom za przybycie. Podczas wystąpienia podkreślił, że poprzednicy tutejszych leśników, gdyby widzieli jak gospodarują byliby dumni z osiągnięć obecnych leśników.

W programie artystycznym wystąpiła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Małogoszczu, laureaci Konkursu Piosenki Patriotycznej, który odbył się podczas Festynu "Leśną drogą ku Wolności". Wystąpienie zostało przygotowane pod opieką nauczycielki Urszuli Frączek.