Asset Publisher Asset Publisher

100-lecie Związku Leśników Polskich w RP

25 maja w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Marculach odbyły się regionalne obchody 100-lecia utworzenia Związku Leśników Polskich w RP. Była msza św., wręczenie Kordelasów Leśnika Polskiego, najwyższych odznaczeń związkowych „Złoty Znak Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, złotych, srebrnych i brązowych odznak związkowych „Zasłużony dla Leśników Polskich”, sadzenie Bartusia związkowca, wystawy związane ze 100-leciem niepodległości Polski i historią ZLP w RP.

Po mszy świętej celebrowanej przez duszpasterzy leśników ks. Stanisława Wlazło i ks. Franciszka Beraka odbyła się cześć oficjalna uroczystości. Na wstępie Jolanta Bochenek, przewodnicząca Związku Leśników Polskich Regionu Radomskiego powitała gości. Następnie głos zabrał również Jarosława Szałata, przewodniczący Rady Krajowej Związku. Następnie wręczono odznaczenia związkowe. Kapituła Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowała najwyższym odznaczeniem związkowym „Złotym Znakiem Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej”: Leszka Jaszczyka, Leszka Dziekana, Włodzimierza Cedzyńskiego i Marka Dziurzyńskiego. Przewodniczący Rady Krajowej ZLP w RP Jarosław Szałata przyznał także złote, srebrne i brązowe odznaki związkowe „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

Wręczone zostały także najwyższe odznaczenia leśne. Dyrektor RDLP w Radomiu Andrzej Matysiak w dowód uznania za szczególne zasługi dla leśnictwa i gospodarki leśnej podczas uroczystości uhonorował „Kordelasem Leśnika Polskiego”, następujące osoby: Barbarę Jarzębak – starszego specjalistę Służby Leśnej w Nadleśnictwie Chmielnik, Kazimierza Mazura – starszego specjalistę Służby Leśnej w Nadleśnictwie Staszów, Leopolda Rutkowskiego – starszego specjalistę Służby Leśnej w Nadleśnictwie Zwoleń, Leona Świetlika – leśniczego leśnictwa Czarnca w Nadleśnictwie Włoszczowa, Andrzeja Dąbrowskiego – leśniczego leśnictwa Widełki w Nadleśnictwie Łagów, Andrzeja Kota – leśniczego leśnictwa Podzamcze w Nadleśnictwie Kielce, Andrzej Górniaka – podleśniczego leśnictwa Adamów w Nadleśnictwie Kozienice. Kordelasy wręczył Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu oraz Jarosław Szałata, przewodniczący Rady Krajowej Związku Leśników Polskich. W imieniu odznaczonych głos zabrał Kazimierz Mazur  z Nadleśnictwa Staszów.

W dalszej części uroczystości na pamiątkę 100-lecia powstania Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej posadzony został dąb Bartuś związkowiec - potomek legendarnego dębu Bartek. Dąb posadzili: ks. Stanisław Wlazło, Jarosław Szałata, Andrzej Matysiak oraz Jolanta Bochenek.

W związku z uroczystością przygotowane zostały także wystawy okolicznościowe związane ze 100-leciem powstania ZLP w RP oraz 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę, połączone z prezentacją malarstwa Jana Żukowskiego. Rok 2018 jest również rokiem 30-lecia Rajdów Leśników Polskich. Zaprezentowano w związku z tym kronikę rajdową drużyny Regionu Radomskiego.

Uroczystość uświetniły sztandary Związku Leśników Polskich Regionu Radomskiego, RDLP w Radomiu i Nadleśnictwa Marcule oraz obecność Zespołu Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu. W trakcie uroczystości wystąpił także chór nauczycielski Coro Cantorum.

Ogólnopolskie obchody 100-lecia Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 5 października w Gołuchowie.