Asset Publisher Asset Publisher

Akcja bezpośrednia ppoż zakończona

15 października leśnicy z terenu RDLP w Radomiu zakończyli akcję bezpośrednich działań w ochronie przeciwpożarowej. W październiku też zakończył się czas stałej gotowości samolotów gaśniczych w bazach lotniczych w Piastowie (region radomski) i Masłowie (region kielecki).

Miniony sezon pod względem pożarów nie był łatwy. Paliło się częściej, niż zazwyczaj, ale tak było w całym kraju, i to nie dotyczyło tylko pożarów lasów. Niestety upalna pogoda i susza sprzyjały palności lasów. Jak na liczbę pożarów lasu – 205 w naszym regionie nie spaliła się ogromna powierzchnia, bo tylko 44 ha i jednocześnie aż 44 ha. Każdy pożar to strata, nie tylko finansowa, ale też biologiczna, giną zwierzęta i inne organizmy.

Wśród przyczyn niestety przeważają podpalenia. Aby nim zapobiegać leśnicy prowadzili wspólne akcje straży leśnej z policją. Wśród innych przyczyn były: nieznane – blisko 30%, a poniżej 5%: rekreacja, papierosy, zaniedbanie w związku z używaniem ognia i wypalanie roślinności. Niewielka była średnia powierzchnia jednego pożaru - 0,21 ha, nie było pożarów rozległych i bardzo groźnych.

Ten sezon był wyjątkowy, w lasach sucho było również jesienią. W połowie października w Nadleśnictwie Daleszyce, jednym z trzech obok Łagowa i Zagnańska, w których nie było w tym roku pożaru spaliło się kilka arów poszycia lasu.

Koszty poniesione na ochronę przeciwpożarową to łącznie w 23 nadleśnictwach blisko 7 mln zł. Zostały one wydatkowane na obsługę 42 dostrzegalni przeciwpożarowych z obserwatorami lub kamerami, 23 punktów alarmowo-dyspozycyjnych, gdzie określana jest lokalizacja pożarów i koordynowana akcja gaśnicza, 9 automatycznych stacji meteorologicznych (wyposażonych w aparaturę do badania wilgotności ściółki, powietrza i określania stopnia pożarowego w lasach), samoloty do gaszenia pożarów będące w stałej gotowości w bazach lotniczych (łącznie 71 godzin lotów gaśniczych), samochody gaśnicze, setki punktów czerpania wody – zbiorników wodnych i hydrantów, utrzymanie dróg przeciwpożarowych, tablice informacyjne i ostrzegawcze, pasy przeciwpożarowe chroniące tereny leśne przed pożarami i koszty dogaszania pożarów.

W ochronie pożarowej to nie koniec działań – trwa budowa nowych dostrzegalni przeciwpożarowych, a nadleśnictwa właśnie odbierają nowe samochody gaśnicze, zdejmujemy też tablice ostrzegawcze.