Asset Publisher Asset Publisher

Akcja „Choinka-Kłusownik"

W lasach trwa akcja „Choinka-Kłusownik". Trzeba liczyć się z tym, że przebywając na terenach leśnych częściej niż zazwyczaj możemy spotkać straż leśną i terenowe służby leśne, a nawet wspólne patrole z policją i strażą miejską.

Akcja ma na celu ochronę drzewostanów iglastych, zwłaszcza jodłowych przed kradzieżami choinek i stroiszu oraz zwalczanie kłusownictwa. Na terenie RDLP w Radomiu uczestniczy w niej blisko 70 strażników leśnych oraz leśniczowie i podleśniczowie. Patrole będą wykonywane też wspólnie z jednostkami policji i straży miejskich.

Patrolowane będą obszary leśne, drogi i targowiska. Łącznie co roku realizowanych jest kilkaset patroli. Szczególnie intensywne działania prowadzone są na terenach, gdzie rosną drzewostany jodłowe, a takich nie brakuje na terenie radomskiej dyrekcji LP. Jest to nie tylko Puszcza Świętokrzyska, ale i Puszcza Kozienicka, a także wiele drzewostanów w innych częściach terenu RDLP w Radomiu narażonych na kradzieże choinek. Niestety wciąż zdarza się, że złodzieje ścinają całe, nawet kilkudziesięcioletnie drzewo, by dostać się do nadającego się na choinkę wierzchołka. Niszczone są też młodsze drzewka z kilkuletnich nasadzeń – wycinane są w całości lub obłamywane są ich gałęzie na tzw. stroisz. Niszczone bywają też inne rośliny, w tym chronione widłaki i mchy, wykorzystywane do produkcji okolicznościowych stroików. Służby realizujące akcję „Choinka – Kłusownik" zwracają również uwagę na szkody powstałe w wyniku powszechnego pozyskiwania jemioły.

W ubiegłorocznej akcji odnotowano blisko 100 interwencji, skontrolowanych zostało 87 pojazdów i 140 osób. Stwierdzono 3 przypadki kradzieży choinek, 10 przypadków kradzieży stroiszu oraz odnaleziono kilkadziesiąt wnyków.

Za kradzież choinek grozi mandat w wysokości do 500 zł, a w szczególnych przypadkach prowadzone jest dochodzenie. W przypadku, gdy zgromadzone dowody świadczą o przestępstwie, dochodzenie kończy się skierowaniem sprawy do prokuratury. W czasie ubiegłorocznej akcji nałożono 14 mandatów na kwotę 2700 zł, a w 44 przypadkach zastosowano pouczenia, głównie za wjazd do lasu w miejscach niedozwolonych.

To, że wciąż mamy w lasach do czynienia z kradzieżami choinek zaskakuje, można przecież kupić choinkę prosto od leśnika, w dobrej cenie i świeżą, wyciętą ze specjalnie zakładanych plantacji choinkowych lub pozyskaną bez szkody dla pozostającego drzewostanu podczas planowych zabiegów pielęgnacyjnych: Choinka prosto z lasu.