Asset Publisher Asset Publisher

Akcja „Stroisz 2014"

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych wzrasta zapotrzebowanie na ozdoby nagrobkowe wykonane z gałązek drzew i krzewów iglastych. Tym samym rośnie nielegalny handel stroiszem. Szczególnie narażone są na niszczenie drzewostany jodłowe. Leśnicy prowadzą akcję „Stroisz”.

W ramach corocznej akcji „Stroisz" leśnicy, w szczególności straż leśna współpracują z jednostkami Policji i Straży Miejskich. Wspólnie patrolują drogi, targowiska i tereny przy cmentarzach kontrolując przewóz i sprzedaż nielegalnego stroiszu. W najbardziej narażonych miejscach w lasach służby leśne wykorzystują monitoring kamer.

Drzewem najbardziej narażonym na dewastację jest jodła, z której wykonywane są wieńce i stroiki. Efektem nielegalnego pozyskiwania stroiszu są widoczne w lesie kikuty młodych drzew, niemal całkowicie pozbawione gałązek. Oprócz jodły na zniszczenie narażone są także inne drzewa i krzewy iglaste, a także rzadkie rośliny chronione, takie jak widłaki i mchy.
Lasy państwowe oferują sprzedaż na asygnaty stroiszu pozyskanego przy pracach pielęgnacyjnych prowadzonych w drzewostanach, a także ze specjalnie zakładanych plantacji drzew i krzewów iglastych w szkółkach roślin ozdobnych.

W ubiegłym roku w czasie akcji „Stroisz" na terenie RDLP w Radomiu strażnicy stwierdzili 5 przypadków nielegalnego pozyskania gałązek, skontrolowali blisko 180 pojazdów i 250 osób. Prowadząc działania związane z akcją odnaleziono również 23 wnyki, stwierdzono 5 przypadków zaśmiecania lasu oraz 34 przypadki kradzieży drewna. Nałożono 26 mandatów i zastosowano ponad 170 pouczeń.

Więcej o akcji „Stroisz" można przeczytać na stronie internetowej DGLP:
http://www.lasy.gov.pl/informacje/aktualnosci/straz-lesna-rozpoczela-akcje-201estroisz201