Asset Publisher Asset Publisher

Czynna ochrona cietrzewia

Zachowanie cietrzewia jako gatunku występującego w awifaunie Polski to główny cel realizowanego przez Lasy Państwowe programu czynnej ochrony cietrzewia, w którym weźmie udział Nadleśnictwo Barycz.

Od przyszłego roku rozpoczyna się realizacja programu „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce". W projekcie wezmą udział nadleśnictwa z pięciu regionalnych dyrekcji LP, na terenie których zagrożony gatunek jeszcze występuje lub występował w przeszłości.

Na terenie RDLP w Radomiu w Nadleśnictwie Barycz funkcjonują 3 strefy ochrony oraz regularnego przebywania cietrzewia. To właśnie w tych miejscach, w najkorzystniejszych dla tego gatunku warunkach, będą wsiedlane ptaki pochodzące z hodowli lub osobniki dzikie, odłowione z zagranicznych ostoi (tzw. translokacja).

Cietrzew najlepiej czuje się na obszarach wstępnej fazy sukcesji leśnej o niskiej roślinności runa. Preferuje podmokłe tereny o niskim stopniu zadrzewienia, z udziałem wrzosu i borówek, torfowiska, rozległe uprawy leśne, pożarzyska i poligony wojskowe.

Główne działania restytucyjne skupią się na inwentaryzacji kogutów cietrzewia na tokowiskach, poprawie warunków siedliskowych, odstrzale ssaków drapieżnych (lisa, kuny, jenota) oraz dzików, odławianiu i przesiedlaniu jastrzębi i kruków, znakowaniu ogrodzeń upraw leśnych z siatki stalowej oraz ograniczaniu presji człowieka.

W Nadleśnictwie Barycz miejscem wsiedlenia będzie nieczynny poligon wojskowy, na którym pierwszym działaniem ochronnym będzie wykaszanie i odkrzaczanie terenów otwartych i tzw. aren tokowiskowych. W dalszej kolejności ptaki zostaną wprowadzone do wolier adaptacyjnych, usytuowanych na arenach.

Okres realizacji projektu przewidywany jest na lata 2017-2022. W programie czynnej ochrony cietrzewia weźmie udział łącznie 15 nadleśnictw z RDLP w Lublinie, Radomiu, Wrocławiu, Białymstoku i Olsztynie. Działania będą finansowane z funduszu leśnego.

Oczekiwane efekty projektu to: poznanie aktualnych miejsc występowania i liczebności cietrzewia w Polsce, odtworzenie i utrzymanie stabilnych populacji cietrzewia, wypracowanie skutecznych metod ochrony cietrzewia, wypracowanie trwałych mechanizmów ochrony siedlisk cietrzewia.

Cietrzew dawniej fragment z książki "Leopold Pac-Pomarnacki - ptasznik i nemrod z Kresów i Radomia"