Asset Publisher Asset Publisher

O obrocie drewnem energetycznym

Mając na uwadze bezpieczeństwo energetyczne państwa, jak też kierując się zachowaniem jednolitych warunków konkurencji, Lasy Państwowe zapraszają do rejestracji rozpoczynającej negocjacje w sprawie dalszej współpracy wszelkie podmioty prowadzące lub mające prowadzić działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej w ramach tzw. klastra samorządowego.

W Zarządzeniu nr. 46 z dn. 24.10.2016r. w sprawie zasad sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w roku 2017, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustalił zgrupowania rynków właściwych dla drewna niepełnowartościowego, kreując w systemie sprzedaży kategorię drewna energetycznego, zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii z dn. 20.02.2015 z późniejszymi zmianami. W dokumencie tym, drewno energetyczne definiowane jest jako: „surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe i fizyko-chemiczne, posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie".

W celu rejestracji należy złożyć w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom pisemną ofertę nabycia surowca energetycznego (listem poleconym lub e-mailem na adres: marketing@radom.lasy.gov.pl ), z podaniem masy zakupu, w terminie do dnia 13 grudnia 2016 r. do godz. 14:00.

Przeprowadzenie negocjacji planowane jest w siedzibie RDLP w Radomiu, 25 Czerwca 68,
26-600 Radom, w dniu 15 grudnia 2016 r., o godz. 12:00.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Drewnem RDLP w Radomiu tel. 48 385 60 00.