Asset Publisher Asset Publisher

Finał akcji „Studenci sadzą las”

29 kwietnia członkowie Niezależnego Zrzeszenia Studentów sadzili drzewa w Radomiu oraz na terenie Nadleśnictwa Radom. Akcja wpisała się w projekt „1000 drzew na minutę".

Sadzenie drzew na terenie RDLP w Radomiu było finałem akcji, która miała miejsce w marcu i kwietniu w sześciu różnych miejscach Polski. Jej założeniem było wspólne z leśnikami i lokalną społecznością sadzenie drzew w przestrzeni miejskiej oraz w lesie.

29 kwietnia studenci rozpoczęli dzień od wspólnego z leśnikami z RDLP w Radomiu i Nadleśnictwa Radom oraz przedstawicielami lokalnej społeczności sadzenia dębu na skwerze przy Pomniku Żołnierzy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – „Żołnierze Wyklęci". Złożyli też kwiaty i wysłuchali informacji o historii Radomia i walkach o niepodległą Polskę przekazanych przez Marka Szarego, zastępcę dyrektora ds. ekonomicznych RDLP w Radomiu oraz Dariusza Bąka, posła na Sejm RP. Poseł wyraził radość z powodu organizacji przez NZS szlachetnych inicjatyw, takich jak sadzenie lasu oraz dbanie o pamięć o Żołnierzach Niezłomnych: - Wg danych IPN 200 tys. osób walczących o niepodległość było prześladowanych, więzionych i w naszej świadomości utrwalanych jako bandyci. Tu, w Radomiu jest takie środowisko, które pamięta o Bohaterach, cieszę się, że złożyliśmy kwiaty czcząc ich pamięć i tym samym kontynuujemy tę nić tradycji walki o niepodległość.

Kolejnym działaniem było wspólne z leśnikami sadzenie lasu na terenie Nadleśnictwa Radom w leśnictwie Jedlnia. W całym nadleśnictwie w tym roku wykonano 110 ha odnowień, a w leśnictwie Jedlnia  10,20 ha, w większości sadząc właśnie dąb. Przy fachowym wsparciu leśników,  w tym Andrzeja Matysiaka, dyrektora RDLP w Radomiu oraz leśników z Nadleśnictwa Radom wraz z nadleśniczym Jackiem Karaśkiewiczem i miejscowym leśniczym Zdzisławem Żaczkiem studenci posadzili blisko 3 tys. trzyletnich sadzonek dębu szypułkowego na powierzchni 0,36 ha.

W drugiej części dnia w sali konferencyjnej Leśnego Ośrodka Edukacyjnego w Jedlni-Letnisku miało miejsce spotkanie studentów z udziałem kierownictwa RDLP w Radomiu i Nadleśnictwa Radom oraz zaproszonych gości. Wśród nich byli: Paweł Sałek, wiceminister środowiska, Dariusz Bąk, poseł na Sejm RP, Artur Michalski, zastępca prezesa NFOŚiGW, a także inne osoby, których działalność związana była i jest z NZS. Podczas spotkania wiceminister podziękował Lasom Państwowym za wsparcie akcji oraz powrót do tej inicjatywy po wielu latach. – Te kilka miejsc, w których odbywała się akcja bardzo dobrze się wpisały w to, co robią Lasy Państwowe i bardzo dobrze, że po wielu latach akcja ta została wzbudzona – powiedział wiceminister. Podkreślił także znaczenie gromadzenia i wymiany doświadczeń podczas wspólnych działań. Maria Cholewińska, wiceprzewodnicząca NZS i koordynator akcji sadzenia podziękowała za wsparcie organizacyjne oraz wyraziła nadzieję na kontynuację działań. – Dla nas jest to wspaniały wzór, od leśników możemy się uczyć pasji i zaangażowania, akcja miała w tym roku dużą skalę, posadziliśmy razem 12 tys. drzewek – dodała.

Wizyta u radomskich leśników dostarczyła studentom wielu wrażeń, zarówno tych związanych z uczestnictwem w akcji „1000 drzew na minutę", jaki i z możliwością dyskusji nad aktualnymi problemami i wyzwaniami dotyczącymi leśnictwa. Była to też okazja do integracji środowiska oraz do poznania pracy leśników.