Asset Publisher Asset Publisher

Frekwencja turystów na Królewskich Źródłach

Nadleśnictwo Kozienice po raz kolejny przedstawiło wyniki frekwencji ruchu turystycznego na „Królewskich Źródłach” – głównym obiekcie turystyczno-edukacyjnym Puszczy Kozienickiej.

Z odczytów Eco-countera, czujnika rejestrującego wejścia na obiekt wynika, że w 2019 roku korzystało z małej infrastruktury turystycznej aż 106 000 osób – w 2018 roku było to 108 500 osób.

Średnio dziennie w ciągu całego roku z polany piknikowej korzystało 288 osób (w 2018 było to 297 osób), z czego w okresie od poniedziałku do piątku (średnia dzienna) 151 osób, a w weekendy 635 osoby dziennie (w 2018 średnia weekendowa to 604 osób dziennie).

Leśnicy zapraszają też do odwiedzenia innych miejsc stworzonych z myślą o turystach w Puszczy Kozienickiej, można je znaleźć na mapie zagospodarowania turystycznego Banku Danych o Lasach https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapyUlubionym dniem do spędzenia czasu na łonie natury była niedziela, zaś w poniedziałki odnotowano najmniej osób. Najwięcej osób przebywało na „Królewskich Źródłach” w niedzielę 20 października – aż 2 260 osób (w roku 2018 był to dzień 8 kwietnia (3 167 osób).

Maksymalna liczba turystów przebywających na terenie obiektu miała miejsce w miesiącu sierpniu 2019 roku – 12 000 osób, a najmniej w miesiącu styczniu – 1 500 osób. Najchętniej turyści w okresie całego roku przebywali na obiekcie w godzinach 10-17.

Powyższe dane wskazują, że frekwencja turystyczna na obiekcie jest wysoka i stabilna.

Dokładamy wszelkich starań, aby ten obiekt dobrze funkcjonował, spełniał swoje zadania, mamy leśników – edukatorów, którzy oprowadzają grupy, wynajmujemy agencję ochrony która patroluje i ochrania obiekt, dbamy o czystość. Zależy nam na tym, aby „Królewskie Źródła” był przykładem, jest to doskonałe miejsce do wypoczynku – mówi Lidia Zaczyńska, edukator z Nadleśnictwa Kozienice.

*****

Ścieżka dydaktyczna „Królewskie Źródła” powstała w 2001 roku w pobliżu rezerwatu Źródło Królewskie, została zmodernizowana przez Nadleśnictwo Kozienice w 2013 ze środków unijnych. W ramach prac wybudowane zostały nowe pomosty, punkt obserwacji ptaków – drewniana wieża przystosowana dla amatorów birdwatchingu oraz taras widokowy nad doliną meandrującej Zagożdżonki, najdłuższej rzeki Puszczy Kozienickiej. Powstał także zespół nowych wiat wraz z ławami i stołami oraz z miejscem na ognisko. Ścieżka na całej długości dostępna jest dla osób niepełnosprawnych. Jej trasa, przebiegająca drewnianymi podestami wzdłuż rzeki Zagożdzonki pozwala turystom zapoznać się z bogactwem flory i fauny lasów oraz gospodarką leśną. Ogromną atrakcją są też liczne źródła, z których według legendy wodę pił król Władysław Jagiełło.

Eco-coutery, czyli czujniki do automatycznego pomiaru używane do badania ruchu turystycznego zostały zakupione w ramach w ramach tematu badawczego pt. „Opracowanie mierników i narzędzi pomiaru efektywności wykorzystania obiektów turystycznych w Lasach Państwowych”. Prowadził je w latach 2016-2017 Universität für Bodenkultur (BOKU) na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych m.in. na terenie nadleśnictw Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka”.