Asset Publisher Asset Publisher

Góra Witosławska jako miejsce kultu religijnego

Co roku miejscowa ludność swoją religijność skupia wokół kaplicy na Górze Witosławskiej na terenie Nadleśnictwa Łagów podczas dni odpustowych – Zesłania Ducha Świętego (Zielonych Świątków) oraz MB Matki Kościoła.

1 czerwca polową mszę św. na okoliczność nabożeństwa odpustowego MB Matki Kościoła odprawił ks. Zbigniew Pustuła, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Nowym Skoszynie pod przewodnictwem, ks. Wiesława Grzegorczyka, proboszcza, parafii pw. Matki Bożej Matki Kościoła i św. Stanisława Kostki w Nagorzycach oraz księży pomocniczych.

Uczestniczyli w niej m.in. Krzysztof Gajewski, wójt Gminy Waśniów, Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu, Krzysztof Karst, nadleśniczy Nadleśnictwa Łagów wraz z delegacją pracowników oraz Jan Reklewski, dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz przybyli wierni.więcej dowiesz się tutaj: Kaplica na Górze Witosławskiej

W tym regionie kult religijny na tej górze sięga czasów pogańskich. Na miejscu pogańskiej świątyni zbudowano chrześcijańską, z odpustem w dniu Zesłania Ducha Świętego.