Asset Publisher Asset Publisher

I Zawody Drwali w Nadleśnictwie Stąporków

24 marca na terenie leśnictwa Mokra w Nadleśnictwie Stąporków, w ramach promocji dobrych praktyk związanych z BHP, miało miejsce spotkanie szkoleniowo-edukacyjne dla drwali z Zakładów Usług Leśnych świadczących usługi na rzecz Nadleśnictwa Stąporków.

Podczas spotkania w ramach instruktażu zostały omówione: zagadnienia związane
z zagrożeniami w procesie technologicznym pozyskania drewna, metody prawidłowej
i bezpiecznej pracy  przy ścince drzew, wyposażenie w środki ochrony indywidualnej, zabezpieczenie powierzchni roboczej, aktualne wiadomości dotyczące nowych uregulowań prawnych, nowinek technicznych oraz aspektów  udzielania pierwszej pomocy.

Po zakończonym instruktażu odbyły się I ZAWODY DRWALI, w których wzięło udział
11 pracowników Zakładów Usług Leśnych pracujących na terenie Nadleśnictwa Stąporków.

Celem zawodów było: podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych drwali operatorów pilarek spalinowych; upowszechnienie bezpiecznych i wydajnych metod pracy; promocja wyrobów i metod pracy bezpiecznych dla środowiska; zapoznanie usługodawców wykonujących prace leśne z nowymi trendami w zakresie wyposażenia, narzędzi pomocniczych, itd.; podniesienie rangi zawodu drwala; integracja grup zawodowych związanych z pracą w leśnictwie oraz przedstawicieli firm produkujących maszyny, urządzenia i wyposażenie dla leśnictwa.

O tytuł zwycięzcy zawodnicy rywalizowali w trzech konkurencjach: ścinka drzew, złożona przerzynka kłód i dokładność przerzynki.

Wszystkie konkurencje uczestnicy musieli wykonać z jak największą precyzją i w jak najkrótszym czasie. Równie ważne podczas zawodów było zachowanie zasad BHP, które są szczególnie istotne podczas wszelkich prac leśnych, często bardzo niebezpiecznych. Każdy drwal musiał mieć pełne wyposażenie ochronne tj. spodnie i buty z wkładką antyprzecięciową, kask z ochronnikami wzroku i słuchu,  rękawice oraz sprawną technicznie pilarkę.

Na zawodach obecni byli przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, którzy uważnie śledzili zmagania zawodników. 

I miejsce w zawodach zdobył Waldemar Pinda, reprezentant Zakładu Usług Leśnych Janusz Nowak – zdobywając największą ilość punktów.

II miejsce - Łukasz Bukowski z ZUL Adrian Czmoch

III miejsce -Tomasz Sikora z ZUL Fabian Barański

IV miejsce  - Artur Rurarz  z ZUL Janusz Nowak

Dekoracji zwycięzców dokonali: Andrzej Matysiak - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Sławomir Nyga - Nadleśniczy Nadleśnictwa Stąporków, Marek Sot – Starszy specjalista ds. kontroli i BHP w RDLP w Radomiu oraz Jan Kaproń - Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach.

Serdeczne podziękowania dla FIRMY HANDLOWO – USŁUGOWEJ  SKLEP, SERWIS STIHL  Wojciech Pluta oraz Państwowe Inspekcji Pracy w Kielcach za pomoc w organizacji i przekazanie upominków dla uczestników zawodów.

Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie oraz do zobaczenia za rok!