Asset Publisher Asset Publisher

Jubileuszowa narada obecnego i byłego kierownictwa RDLP i nadzorowanych jednostek

20 sierpnia miała miejsce narada obecnego i emerytowanego kierownictwa jednostek radomskiej dyrekcji. Została zorganizowana w związku z jubileuszem 135-lecia. Była okazją do spotkań po latach z kolegami z pracy, wymiany doświadczeń między pokoleniami leśników, a także umożliwiła prezentację emerytom nowych technologii, osiągnięć i problemów współczesnego leśnictwa.

Po latach spotkali się emerytowani i obecni dyrektorzy, naczelnicy, kierownicy oraz nadleśniczowie jednostek radomskiej dyrekcji. Na naradzie obecny był także emerytowany kapelan leśników. Spotkanie to wpisało się w kalendarz wydarzeń obchodów jubileuszu 135-lecia radomskiej dyrekcji.

Narada rozpoczęła się w biurze RDLP w Radomiu. Uczestnicy obejrzeli film jubileuszowy, a następnie dyrektor Tomasz Sot przedstawił najważniejsze współcześnie zagadnienia związane z funkcjonowaniem radomskiej dyrekcji. Przekazał emerytowanym pracownikom serdecznie podziękowania za wsparcie, sympatię i zaangażowanie w budowanie dobrego wizerunku Lasów Państwowych, szczególnie radomskiej dyrekcji. Przekazał pozdrowienia od dyrektora generalnego oraz przywitał nowych emerytów: Zdzisława Jankowskiego, ks. kapelana Franciszka Beraka. Wyraził radość z powodu aktywności emerytowanych pracowników w środowisku leśnym na niwie łowieckiej, społecznej i stowarzyszeniowej. Nie zabrakło dyskusji, w której głos zabrali m.in. Edmund Fabiański, ks. Franciszek Berak, Halina Sękowska, Henryk Majcher i Tadeusz Milczarski. Jak powiedział emerytowany dyrektor ds. ekonomicznych, blisko 90-letni Edmund Fabiański - 135 lat istnienia radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych to trzy pokolenia pracy leśników. Oceniając z perspektywy ponad 50 lat pracy podkreślił znaczenie sprawnej organizacji i inwestycji w LP, szczególnie dróg pożarowych oraz wspaniałe drzewostany na terenie radomskiej dyrekcji. Złożył życzenia dla dyrektora oraz emerytowanych kierowników.

Część terenowa zorganizowana w Puszczy Kozienickiej pozwoliła na przybliżenie uczestnikom współczesnych osiągnięć i zadań realizowanych przez leśników.

W Nadleśnictwie Radom uczestnicy obejrzeli inwestycje związane z małą retencją nizinną. Zastępca nadleśniczego Adam Sosnowski opowiedział o etapach budowy zbiornika „Trzy Stawy" na terenie leśnictwa Jedlnia wykonanego w ramach projektu pn. „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych".

Na ścieżce dydaktycznej Królewskie Źródła nadleśniczy Jan Komorowicz wraz z pracownikami opowiedzieli o genezie, źródłach finansowania oraz etapach powstawania infrastruktury, która ma na celu realizację funkcji społecznych i ochronnych lasów - ukierunkowanie ruchu turystycznego tak, by unikalne lasy w rezerwacie Źródło Królewskie mógł obejrzeć każdy, a jednocześnie zachowane były walory przyrodnicze tego terenu. Emeryci zaczerpnęli także wody z legendarnego źródła miłości.

Kolejnym miejscem odwiedzonym przez uczestników spotkania było leśnictwo Dąbrowa Nadleśnictwa Zwoleń, gdzie leśnicy przygotowali pokaz maszyn wielooperacyjnych i urządzeń używanych współcześnie w leśnictwie. Specjalną atrakcją był pokaz historyczny przygotowany przez zaprzyjaźnione z nadleśnictwem Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych oraz wystawa historycznych zbiorów militarnych.

Ostatnim miejscem odwiedzonym przez emerytów był Leśny Ośrodek Edukacyjny w Jedlni-Letnisku, z nowo wyremontowaną salą konferencyjną. Tu uczestnicy narady wspominali minione lata oraz dyskutowali o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
Spotkania takie są niezwykle cenne, dają możliwość czerpania z doświadczeń poprzedników. Tym bardziej, że były to niejednokrotnie czasy trudne, gdzie potrzebne było bardzo wiele samozaparcia do realizacji działań. Często to pasja leśników i wynikające z niej niezwykłe zaangażowanie pozwalały na wykonanie zadań. Wspólne spotkania są także ważne dla emerytowanych pracowników, pozwalają na utrzymanie kontaktu z kolegami z dawnych lat i są okazją do wielu, często zabawnych wspomnień. Przypominają, że czasy były różne, ale najważniejsi w Lasach Państwowych byli zawsze ludzie - wyjątkowi leśnicy o nietuzinkowych charakterach.