Asset Publisher Asset Publisher

Jubileuszowe uroczystości na Wykusie

17 czerwca polana na Wykusie znów ożyła w duchu etosu Armii Krajowej. Tegoroczne uroczystości miały szczególny charakter. Obchodzono 60 lat Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej Ponury-Nurt.

Uroczystości zostały zorganizowane przez Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej Ponury-Nurt oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Świętokrzyski przy wsparciu innych instytucji i organizacji, w tym Nadleśnictwa Suchedniów, na którego terenie położony jest Wykus. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

17 czerwca na historyczną polanę przybyli parlamentarzyści, przedstawicieli instytucji rządowych, samorządowych, służb mundurowych, środowisk kombatanckich, strzelców, harcerzy, grup rekonstrukcyjnych i szkół oraz społeczność lokalna. Tradycyjnie w uroczystościach wzięli udział leśnicy, w tym Tadeusz Pasternak z DGLP, Piotr Kacprzak i pracownicy RDLP w Radomiu oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów Piotr Fitas wraz z pracownikami i inni leśnicy z terenu nadleśnictw RDLP w Radomiu. Wśród kilkudziesięciu pocztów sztandarowych była grupa reprezentacyjna Służby Leśnej ze sztandarem radomskiej dyrekcji LP.

Mszę świętą celebrował ks. prał. Jerzy Karbownik, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Po jej zakończeniu minister Jan Kasprzyk z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych odczytał list od Marszałka Sejmu. Następnie miało miejsce wręczenie Medali Pro Patria „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej". Wśród uhonorowanych znaleźli się Nadleśnictwo Suchedniów oraz leśniczy Zbigniew Pastuszka.

Medal Pro Patria dla Nadleśnictwa Suchedniów odebrał nadleśniczy Piotr Fitas

Wręczono także Policyjne Odznaki Zasługi im. Jana Piwnika ps. „Ponury" oraz Medal Zasługi dla Światowego Związku Armii Krajowej. Uczestnicy wysłuchali okolicznościowych przemówień oraz odczytanych listów gratulacyjnych.

Uroczystości zakończyły się Apelem Pamięci , a Kompania Honorowa Policji wystrzeliła salwę honorową. Na koniec nastąpiło złożenie kwiatów pod kapliczką z obrazem Matki Boskiej Bolesnej z umieszczonymi na jej ścianach 123 pseudonimami poległych żołnierzy.

Uroczystości zakończyły się spotkaniem przy harcerskim ognisku.

Spotkaniu na Wykusie towarzyszyły także inne wydarzenia tj. panel historyczny zorganizowany 16 czerwca w Starachowicach, a w dniu uroczystości II Marszobieg Wykus'43 ze Starachowic na Wykus, śpiewanie pieśni patriotycznych przed kapliczką, przedstawienie na polanie przygotowane przez Starachowickie Centrum Kultury. Również dzień później w Wąchocku zorganizowano wydarzenia upamiętniające partyzanckie walki pod pomnikiem płk. „Ponurego" oraz prelekcje i biegi patriotyczne.

Dowiedz się więcej o Wykusie http://www.wykus.pl/

*****

W okresie II wojny światowej w rejonie obecnego rezerwatu przyrody Wykus stacjonowali partyzanci. Swój obóz zorganizował tu mjr Jan Piwnik „Ponury", dowódca świętokrzyskich zgrupowań partyzanckich AK. Niemcy w 1943 r. trzykrotnie organizowali obławy na Wykusie. Z dwóch, które miały miejsce 20 lipca i 17 września 1943 r., zgrupowania partyzantów wyszły zwycięsko, zadając napastnikom znaczne straty. Trzecia obława położyła kres działalności obozowiska Wykus. Ku czci poległych w walce o Ojczyznę, w miejscu dawnego obozu, 15 września 1957 r. odsłonięto kapliczkę z obrazem Matki Boskiej Bolesnej. Z czasem na jej ścianach umieszczono 123 pseudonimy poległych żołnierzy. Kapliczka otoczona jest murem, na którym obecnie zamontowano kilkaset tabliczek z nazwiskami żołnierzy zgrupowań „Ponurego" i „Nurta". Każdego roku, w drugą sobotę czerwca, na Wykusie organizowane są uroczystości upamiętniające poległych żołnierzy Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury".