Asset Publisher Asset Publisher

Koncepcja wykorzystania wód pokopalnianych do nawadniania Leśnictwa Skałecznica

13 października w siedzibie Cementowni „Ożarów” odbyło się spotkanie, na którym zostały zaprezentowane wyniki pracy badawczej pt. "Możliwości wprowadzenia na tereny leśne wód odprowadzanych z kopalni Ożarów w celu zwiększenia retencji wodnej w lasach i przeciwdziałania skutkom susz".

Badania zostały zlecone przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, a ich celem było opracowanie koncepcji zwiększenia retencji wodnej drzewostanów Leśnictwa Skałecznica w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski z wykorzystaniem wód pokopalnianych, pochodzących z odwodnienia wyrobiska kopalni Ożarów. Wyniki przedstawił dr hab. Andrzej Boczoń z Instytutu Badawczego Leśnictwa, jeden z członków zespołu badawczego.

Celem projektu było określenie przydatności wód pokopalnianych pod względem właściwości chemicznych do odprowadzenia na tereny Leśnictwa Skałecznica, określenie szczegółowej topografii obszaru, na który miałaby być doprowadzana woda, określenie zapotrzebowania na wodę obszaru przeznaczonego do nawodnienia oraz opracowanie koncepcji wprowadzenia wód pokopalnianych na teren ww. leśnictwa.

Autorzy pozytywnie ocenili możliwość realizacji zadania i zaproponowali system nawadniający, zakładający budowę specjalnych rowów i umieszczenie w nich zastawek. Zwrócili też uwagę na skład chemiczny odprowadzanej wody, mogący prowadzić w przyszłości do niepożądanej alkalizacji ekosystemów leśnych, co z kolei może skutkować zaburzeniami w odżywianiu drzew. Wskazali, że w tej sytuacji będzie prawdopodobnie konieczne nawożenie drzewostanów. Zaznaczyli też, że sama budowa systemu będzie kosztowna.

Następnie odbyła się krótka dyskusja na temat przedstawionej koncepcji. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że budowa systemu nawadniającego jest konieczna, należy jednak podjąć dalsze prace, w celu opracowania optymalnej koncepcji. Konsultacje i prace nad realizacją zadania będą dalej prowadzone.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, RDLP w Radomiu z dyrektorem Andrzejem Matysiakiem, Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski i Nadleśnictwa Staszów oraz Cementowni Ożarów.

*

RDLP w Radomiu już od kilkunastu lat realizuje projekty, związane z przeciwdziałaniem suszy w lasach. W latach 2007-2015 na terenie dziewięciu nadleśnictw realizowany był projekt z udziałem funduszy unijnych "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych", a w latach 2014-2022 w czterech nadleśnictwach program "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych".