Asset Publisher Asset Publisher

Konferencja „Dla lasu, dla bioróżnorodności”

6 lutego w siedzibie RDLP w Radomiu miała miejsce kolejna wspólna z LOP i SITLiD konferencja pod hasłem „Dla lasu, dla bioróżnorodności”. Tym razem tematyka dotyczyła projektów na rzecz bioróżnorodności i klimatu. Przedstawiono też informacje związane z Międzynarodowym Rokiem Zdrowa Roślin. Wręczono również nagrody w konkursie „Mój las”.

Uczestnikami konferencji było ponad 90 osób, w tym przedstawiciele instytucji współpracujących z RDLP w Radomiu, leśnicy, nauczyciele szkół oraz uczniowie nagrodzeni w konkursie „Mój Las”. Gości powitali Elżbieta Molenda, prezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu, Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz Jerzy Zawadzki, przewodniczący oddziału w Radomiu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.

Następnie pracownicy RDLP w Radomiu: Alicja Krasa, stanowisko ds. koordynacji wdrażania projektów rozwojowych i Jacek Koba z Wydziału Ochrony Lasu opowiedzieli o działaniach dla bioróżnorodności i klimatu realizowanych w ramach projektów Lasów Państwowych, w tym dotyczących powrotu pszczół do lasów, małej retencji, przeciwpożarowego, leśnych gospodarstw węglowych, lasu energii oraz ochrony siedlisk i gatunków.

Ewa Madejska, kierownik radomskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa opowiedziała o tym, czym dla tej instytucji jest Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin. Uczestnicy obejrzeli też spot informujący o znaczeniu roślin. W grudniu 2018 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin. Oficjalne hasło obchodów brzmi „Chroniąc rośliny – chronisz życie”. Głównym celem obchodów jest podniesienie świadomości ludzi na całym świecie na temat tego, w jaki sposób ochrona zdrowia roślin może przyczynić się do wyeliminowanie głodu, zmniejszenia ubóstwa, ochrony środowiska i pobudzenia rozwoju gospodarczego. Wiele działań prowadzonych będzie wspólnie z Lasami Państwowymi.

W dalszej części o działalności edukacyjnej w Trickoramie - popularnego w Radomiu centrum iluzji opowiedział Paweł Marczykowski.

Ostatnia część konferencji poświęcona była podsumowaniu etapu regionalnego ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mój las” organizowanego przez LOP i SITLiD przy wsparciu RDLP w Radomiu. Nagrodzone prace można było obejrzeć na wystawie przygotowanej przez Ligę Ochrony Przyrody. Nagrody w konkursie ufundowali Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, Oddział w Radomiu oraz Trickorama Radom.