Asset Publisher Asset Publisher

Konferencja „Ludzie w 135-letniej historii radomskiej dyrekcji LP"

11 grudnia w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni-Letnisku miała miejsce konferencja poświęcona ludziom w 135-letniej historii radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych połączona ze spotkaniem wigilijnym.

Konferencja „Ludzie w 135-letniej historii radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych" poświęcona została ludziom, którzy pracowali i pracują dla dobra radomskich i świętokrzyskich lasów. Było to ostatnie wydarzenie kończące obchody jubileuszu 135-lecia radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele środowisk naukowych, instytucji współpracujących z RDLP w Radomiu, obecni i emerytowani kierownicy jednostek radomskiej dyrekcji, a także pracownicy biura RDLP.

Gości przywitał dyrektor RDLP w Radomiu Andrzej Matysiak. Przypomniał również ważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce na terenie radomskiej dyrekcji w roku jubileuszowym. Zostały również odczytane listy gratulacyjne od ministra środowiska prof. Jana Szyszko oraz dyrektora generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego.

Zebrani wysłuchali wykładów na tematy związane ze znaczeniem człowieka w kształtowaniu leśnictwa w przeszłości i obecnie. Pierwszy referat wygłosił prof. dr hab. Andrzej Grzywacz na temat: Wielkie postacie polskiego leśnictwa.

Kolejna część konferencji dotyczyła ludzi związanych z radomskimi i świętokrzyskimi lasami. Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Radomiu, wygłosi referat pt.: Leśnicy przyrodnicy radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych. Jerzy Jacek Karaśkiewicz, nadleśniczy Nadleśnictwa Radom opowiedział o rodach leśnych radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych, których sam jest przedstawicielem.
Część konferencji poświęconą ludziom lasu zakończyła inauguracja monografii „Leopold Pac-Pomarnacki - ptasznik i nemrod z Kresów i Radomia". Wydanie tej książki przez RDLP w Radomiu było jednym z przedsięwzięć podjętych w roku jubileuszu związanych z ludźmi, którzy pracowali na rzecz lasów regionu. Książka autorstwa Piotra Kacprzaka, zastępcy dyrektora ds. gospodarki leśnej, powstawała ponad osiem lat. Jest obszernym opracowaniem w całości poświęconym Leopoldowi Pac-Pomarnackiemu – niezwykłej osobie związanej z Kresami, Radomiem, regionem, łowiectwem, leśnictwem i ochroną przyrody.Piotr Kacprzak wręczył dyrektorowi RDLP Andrzejowi Matysiakowi oraz prezesowi Zarządu Okręgowego w Radomiu Polskiego Związku Łowieckiego Wojciechowi Szymańskiemu portrety Leopolda Pac-Pomarnackiego, aby były źródłem inspiracji do działań na rzecz zrównoważonego leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody.
Autor wręczył także egzemplarze monografii obecnemu i byłemu dyrektorowi RDLP w Radomiu oraz zaproszonym na konferencję przyjaciołom i członkom rodziny Leopolda Paca-Pomarnackiego: Jadwidze Żurawskiej, Markowi Markowskiemu wraz z małżonką oraz Wojciechowi Sudnikowi.

W ostatniej części konferencji dotyczącej roli człowieka w leśnictwie XXI wieku wystąpił Adam Chyb, który wygłosi referat pt.: Etyka w pracy leśnika oraz prof. dr hab. Tomasz Borecki, który przedstawił wykład dotyczący etosu zawodu leśnika.

Konferencję podsumował dr Ryszard Kapuściński, przewodniczący Kolegium Lasów Państwowych, a jednocześnie prezes Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody.

Świątecznym elementem konferencji było wręczenie przez Annę Klińską-Majcher – Prezesa Stowarzyszenia Twórczości Artystycznej Osób z Zespołem Downa „Opatrzność" w Radomiu podziękowań i życzeń świątecznych za wsparcie dyrektorowi i nadleśniczym z terenu RDLP w Radomiu.

W trakcie konferencji została także odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca wybudowanie w roku jubileuszu sali konferencyjnej w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku.

Po poświęceniu Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Radomski Henryk Tomasik poprowadził spotkanie wigilijne. Rozpoczęło się ono odśpiewaniem wspólnej kolędy „Wśród nocnej ciszy". Po poświęceniu opłatka, modlitwie i odczytaniu pisma świętego obecni na spotkaniu złożyli sobie życzenia, a następnie udali się na kolację wigilijną.

Oprawę muzyczną konferencji i spotkania wigilijnego zapewnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu. Uroczysty charakter wydarzenia podkreślony został przez obecność sztandaru RDLP w Radomiu z ceremoniałem leśnym w wykonaniu asysty honorowej grupy reprezentacyjnej Służby Leśnej pod przewodnictwem Adama Jamki.